T-Mobile pokračuje s rozšiřováním 5G sítí – spustil dalších 270 vysílačů

  • Sítí 5G nyní T-Mobile pokrývá přes 10 % populace ČR, plán je do konce roku poskytnout signál 5G více než 25 % obyvatel
  • Rozšíření pokrytí signálem 5G znamená spuštění dalších 270 vysílačů, celkově jich T-Mobile provozuje už přes 600
  • T-Mobile umožňuje v kampusových 5G sítích datové přenosy rychlostí až 1 Gb/s a s milisekundovou latencí

T-Mobile během uplynulého měsíce více než zdvojnásobil pokrytí České republiky signálem sítě 5G, když zvýšil počet vysílačů s podporou 5G o 270 na současných více než 600. Rychlý internet přes síť 5G je nyní k dispozici 10,4 % populace ČR. Do konce letošního roku T-Mobile pokrytí opět více než zdvojnásobí na více jak 25 % obyvatel. Aktuální mapa pokrytí území ČR signálem 5G v síti T-Mobile je k dispozici na webu www.t-mobile.cz/mapapokryti.

Mobilní sítě 5G poskytují přenosovou rychlost až 1 Gb/s, vynikají minimální latencí na úrovni 1 ms a dostupností v řádu 99,999 %. Především pro aplikace průmyslové digitalizace a automatizace je vedle extrémně nízké latence důležitá i kapacita sítí 5G, která umožňuje připojení až 1 milionu zařízení na ploše 1 km2. T-Mobile provozuje veřejné sítě 5G na frekvencích 1 800 a 2 100 MHz a jako první z českých operátorů také na frekvenci 700 MHz, získané v poslední aukci frekvenčních pásem. Ve své infrastruktuře pro 5G kombinuje T-Mobile technologie Ericsson a Huawei a při dalším rozvoji se soustředí především na kampusové sítě univerzitních pracovišť a řešení nejmodernějších sítí pro Průmysl 4.0.

„Přínosy sítí 5G jsou aktuálně zajímavé především pro podniky, které se vydaly cestou Průmyslu 4.0, stejně jako pro výzkum a vývoj na univerzitní půdě. I proto se při nasazování mobilních technologií 5G soustředíme na kampusové privátní mobilní sítě, které umožňují vědcům, studentům a firmám rozvíjet koncepty chytrých továren budoucnosti a digitalizované výroby. Samozřejmě ale nezapomínáme na naše ostatní zákazníky, které zajímá především možnost neomezených datových přenosů v mobilní síti. Pro ně jsme od září připravili nové tarify, u kterých nikdy nenarazí na limit přenesených dat,“ říká Tomáš Verner, Manažer rozvoje ICT řešení ve společnosti T‑Mobile Czech Republic.

Kampusové sítě, budované společností T-Mobile, představují privátní mobilní sítě postavené na standardech digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G a Internet věcí pro pracovní, výrobní a provozní účely. Jen v letošním roce investuje T‑Mobile do kampusových sítí pro vysoké školy a průmysl desítky milionů korun. Spolupracuje přitom s předními univerzitami (VŠB-TU Ostrava, CIIRC ČVUT Praha, VUT Brno nebo ČZU Praha), jejichž vědcům, studentům a spolupracujícím firmám umožňuje vyvíjet inovativní řešení pro chytrou výrobu.

Jedno z nejvyspělejších řešení kampusové sítě vybudoval T-Mobile na CIIRC ČVUT, kde se využívají nejrychlejší a nejmodernější digitální technologie podporující LTE, 5G a IoT pro komplexní testování aplikací, komunikace, zařízení, strojů i robotů. Pokryty jsou zde prostory laboratoří včetně Testbedu pro Průmysl 4.0 o celkové ploše 1 000 m2. Zároveň zde T-Mobile spolu s CIIRC ČVUT založil experimentální laboratoř, ve které bude nadále rozvíjet inovativní řešení pro digitalizaci firem. Vše zde běží na první 5G Stand Alone (SA) síti T-Mobilu, která je postavená na technologiích společnosti Ericsson.

T-Mobile je rovněž partnerem celorepublikové akademicko-průmyslové platformy Národní centrum Průmyslu 4.0 a umožňuje testování 5G sítí a jejich přínosů pro firmy také v rámci partnerských testbedů. Vedle pražského CIIRC ČVUT se jedná o testbed na CEITEC při Vysokém učení technickém v Brně, při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a rovněž i testbedy německých institutů DFKI a ZeMA v Saarbrückenu. Kromě studentů a průmyslových podniků využívá testbedy k vývoji a testování také řada start-upů pracujících na digitalizaci výroby.

Nasazení sítí 5G v řešeních Průmyslu 4.0 podporuje maximální úroveň digitalizace, když umožňuje přesunutí potřebné výpočetní kapacity od výrobních strojů a robotů, kde jsou používány specifické průmyslové počítače, do datových sálů, kde je možné pracovat se standardním hardwarovým prostředím. Sítě 5G rovněž propojují chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku a umožňují přitom zásadní zlepšení podnikových procesů – od návrhu a výroby přes řízení logistického řetězce až po zákaznickou podporu a realizaci inovačních aktivit.

Technologie 5G Stand Alone (5G SA)

5G SA technologie přibližuje 5G k dosažení svého skutečného potenciálu. Narozdíl od 5G Non-standalone (5G NSA), který ještě v některých částech využívá 4G, přichází 5G Stand Alone verze s kompletní architekturou 5G. Jak její radiová část (RAN), tak část jádra (Core) nabídne vyšší rychlosti, nižší latenci a možnost masivního připojení IoT. Otevírá dveře novým aplikacím, jako je mobilní rozšířená a virtuální realita, automatické řízení vozidel, přesná in-door navigace, překlad v reálném čase apod.

Privátní (kampusová) síť (Private Campus Network)

Privátní sítě umožňují podnikům i výzkumným centrům využívat různé moderní digitální komunikační technologie podporující LTE, 5G, IoT pro jejich pracovní, výrobní a provozní účely. Privátní kampus má klíčový význam především ve spojení s technologií 5G sítí. Hlavním přínosem je digitalizace nejen ve výrobních odvětvích, ale i v dalších oblastech, jako jsou logistika, obchod nebo zdravotnictví. Sítě páté generace jsou navrhovány jako bezpečné proti odposlechům a dalším rizikům zneužití. Fungují v licencovaném pásmu, mají tedy jasná pravidla, která sítě chrání proti rušení. Jsou schopné obsloužit provoz s velmi velkou hustotou koncových zařízení


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz