T-MOBILE POMÁHÁ: NEOMEZENÁ DATA NA 3 MĚSÍCE ZDARMA DOSTANE 10 TISÍC ŠKOLÁKŮ

  • Společnost T-Mobile reaguje na zhoršující se situaci kolem pandemie COVID-19 a prodloužení uzavření českých škol
  • Ve spolupráci s Asociací ředitelů základních škol rozdává 10.000 SIM karet s rychlými daty (20 GB v plné rychlosti, po vyčerpání v rychlosti 3 Mb/s)
  • Ve spolupráci se společností Unicorn nabízí pro učitele zdarma kurs on-line výuky

Praha, 29. října 2020 – Společnost T-Mobile se rozhodla reagovat na prohlubující se pandemii COVID-19 a chystané prodloužení uzavření českých škol dalším krokem. Pro distanční výuku zejména žáků základních škol v ČR nabídne 10.000 SIM karet s rychlým připojením zdarma na 3 měsíce. Učitelům pomůže zlepšovat vyučování na dálku, bezplatně jim zpřístupní on-line webináře. Pokud by se kritická situace v zemi a ve školství prodlužovala, zváží společnost T-Mobile další prodloužení této nabídky. Navazuje tak na nedávný krok, kdy ve spolupráci s Norou Fridrichovou oznámila darování 500 notebooků a připojení pro děti samoživitelů.

„S dopady pandemie se potýká celá společnost. Je to ale právě školství, které prochází bezprecedentní výzvou v podobě výuky na dálku. Na to často nebyly připraveny ani školy, ani rodiny žáků. Dedikovaný tým našich kolegů je již od počátku tohoto týdne v kontaktu s řediteli škol a s jejich pomocí vytipují potřebných 10 000 rodin, kterým data poskytneme,“ uvedl Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku.

Zástupci základních škol mohou společnost T-Mobile kontaktovat na e-mailové adrese skoly@t-mobile.cz, která byla zřízena speciálně pro tuto příležitost. Operátor každé škole, která o pomoc požádá, přidělí maximálně 20 SIM karet spolu s přístupem na speciální microsite a unikátním kódem. Rodiče dětí, kteří od své školy unikátní kód a nárok na neomezená data obdrží, na tomto místě najdou všechny potřebné informace a uskuteční jak objednávku, tak samotnou aktivaci SIM karty. O rozdělení neomezených dat mezi žáky rozhodnou ředitelé škol.

„Je to obrovská pomoc školám a hlavně samotným žákům, za kterou velice děkuji a jsem hrdý na to, jak se společnost T-Mobile zhostila společenské zodpovědnosti. Podle informací z jara se nám do online výuky nepodařilo zapojit zhruba 10 tisíc dětí, nejednalo se ale výhradně o děti ze sociálně slabšího prostředí, ale také například o ty, kteří mají sourozence nebo rodiče na homeoffice, což s jedním počítačem v domácnosti lze zvládnout jen velmi obtížně. Spolu s pomocí, kterou jsme školám poskytli, a totiž ve výši 1,3 mld. korun na ICT vybavení nejen pro učitele, ale také k zápůjčce samotným žákům, věřím, že se nám společně podaří SIM karty od operátora T-Mobile zacílit tak, aby bylo žáků, kteří se do online výuky nezapojili, co nejméně," říká ministr školství Robert Plaga.

„Tuto iniciativu jednoznačně vítáme, podporujeme a děkujeme za ni. Přichází sice o něco málo později, než by bylo optimální, ale i tak školám a především potřebným školákům pomůže vyřešit problém, se kterým se dosud potýkali nepříliš úspěšně,“ uvedl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

T-Mobile nezapomíná ani na učitele, kteří jsou znovu vystaveni náročným požadavkům, které na ně klade výuka na dálku. Ve spolupráci se společnostmi Unicorn a Microsoft bude učitelům zdarma poskytovat on-line webináře a pomáhat jim s distanční výukou.

„Dle požadavků škol jsme sestavili webináře zdarma, které prakticky představují nástroje pro vzdálenou výuku. Cloudový školní systém Edookit podporuje online výuku formou sdílení materiálů, domácích úkolů, testů a nově také integraci s výukovými kurzy Red Monster a Microsoft Teams. Těší nás velká účast učitelů na těchto webinářích a ve spolupráci se společností T-Mobile, Microsoft a Red Monster připravujeme nové termíny. Učitelé se mohou hlásit zdarma na tomto odkazu,“ uvedl Jan Jaroš, výkonný ředitel Unicorn.

Můj svobodný tarif neomezená data SD

Pro využití neomezených dat zdarma je zapotřebí datová SIM karta, kterou lze instalovat do notebooku, tabletu případně mobilního telefonu, který vytvoří tzv. hotspot. SIM karta s aktivovanou nabídkou Můj svobodný tarif neomezená data SD představuje 20 GB dat na měsíc v plné rychlosti, která se po vyčerpání pouze zpomalí na 3 Mb/s. Po uplynutí 3 měsíců bude možné tarif ukončit (samozřejmě bez jakékoliv výpovědní doby) nebo si vybrat jakýkoli jiný z aktuální nabídky. Další využívání služeb bude zpoplatněno podle platného ceníku. Na blížící se konec bezplatného poskytování neomezených dat uživatele operátor včas upozorní. Pokud by někdo i přesto na ukončení zapomněl, data mu budou bez další penalizace vypnuta.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz