T-Mobile se stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR

Praha, 15. 2. 2024 – Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost T-Mobile nyní výrazněji spojují své síly. Prohlubují tak vzájemnou spolupráci a navazují na dřívější společné projekty. Tento krok potvrzuje důležitost digitalizace pro ekonomiku a regionální rozvoj České republiky. Partnerství se zaměří mimo jiné na podporu digitální transformace průmyslu a rozvoj digitální infrastruktury, které jsou klíčové pro udržení konkurenceschopnosti firem i veřejné správy.

Partnerství Svazu Průmyslu a T-Mobile umožní větší podporu českého průmyslu prostřednictvím inovací a moderních digitálních technologií. S vysokou pravděpodobností přinese i vznik nových pracovních skupin, které se v rámci SP ČR budou vybraným tématům věnovat.

„Témata digitální ekonomiky, inovací, rozvoje infrastruktury či regionů rezonují českou společností čím dál víc. Zároveň představují velké výzvy a příležitosti nejen pro naše firmy, ale i stát. Jsme proto rádi, že se T-Mobile stává novým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR a společně se tak budeme moci zaměřit na mnohem intenzivnější podporu dalších oblastí v českém průmyslu,“ říká prezident Svazu průmyslu ČR Jan Rafaj.

 T-Mobile se vedle společnosti ČEZ stává již druhým partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR. T-Mobile přináší do partnerství mimo jiné i svou expertízu v oblasti digitální transformace průmyslových odvětví a moderních technologických řešení, jako jsou 5G sítě, datová centra, internet věcí (IoT) nebo bezpečnost.

Nedostatečný pokrok v oblasti digitalizace může mít za následek ztrátu konkurenční výhody, jak naznačuje Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile: „Partnerství se Svazem průmyslu a dopravy ČR nám dává možnost přiblížit českým firmám inovace a moderní digitální technologie, které jim mohou pomoci optimalizovat procesy, zefektivnit provozy a zvýšit konkurenceschopnost našeho průmyslu. V Evropě vidíme, jak daleko se dostaly za poslední roky Finsko, Dánsko nebo Nizozemí, nesmíme si ten vlak západní Evropy nechat ujet.“

Detaily o novém partnerství SP ČR a T-Mobilu se veřejnost brzy dozví prostřednictvím speciálního podcastu s Janem Rafajem a Lubošem Lukasíkem. Zveřejněn bude zhruba během dvou týdnů na sociálních sítích obou společností.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz