T-MOBILE VYHLAŠUJE DALŠÍ ROČNÍK GRANTOVÉ VÝZVY MLUVME SPOLU

Fond v dvouletém programu rozdělí 3 miliony korun
Maximální výše jednoho grantu je 300 000 Kč
Hlavními tématy jsou komunikace, integrace a spolupráce

Praha, 15. září 2014 – Společnost T-Mobile vyhlašuje další ročník otevřené grantové výzvy MLUVME SPOLU, jejímž cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi lidmi v České republice. Operátor podpoří celkovou částkou 3 miliony korun projekty, které pomohou vyřešit konkrétní komunitní problém, přičemž do realizace zapojí i znevýhodněné skupiny osob. Neziskové organizace se mohou do programu hlásit prostřednictvím on-line formuláře až do 17. října 2014, s přihláškou pomůže i bezplatný on-line seminář. 

„Zdravé fungování komunity se neobejde bez toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a vzali přitom mezi sebe i ty, kteří stojí na okraji. Fond T-Mobile je tu už deset let proto, aby podpořil aktivní lidi, jimž není lhostejný okolní svět,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti v T-Mobile. 

Projekty musí splňovat všechna tato kriteria:

  • pomáhat při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru,
  • zapojovat znevýhodněné skupiny osob (např. sociálně vyloučené, handicapované, menšiny),
  • zapojovat spoluobčany do společné realizace aktivit,
  • pomáhat řešit konkrétní problémy v komunitě,
  • zvyšovat pochopení a důvěru mezi lidmi.

Výzva MLUVME SPOLU 2014 je určena menším neziskovým organizacím, které působí v místních komunitách. Každá organizace může přihlásit pouze jeden projekt a na jeho realizaci získat 300 000 Kč. Kromě toho T-Mobile vybraným žadatelům nabídne účast v Akademii Fondu T-Mobile, v jejímž rámci lze zdarma využít služeb koučů a poradenství expertů operátora. Připraveno je také vzdělávání formou seminářů a workshopů. 

Žadatelé o grant se mohou do dvouletého programu hlásit až do 17. října 2014. S přípravou projektového záměru pomůže webinář, který zájemci mohou sledovat 22. září 2014 od 15 hod. na www.prosvetkolemnas.cz. Pro ty, kteří termín nestihnou, bude následně k dispozici off-line verze. Na stejném místě lze také získat kompletní informace o grantové výzvě včetně odkazu na elektronickou přihlášku. 

Přihlášené projekty posoudí nezávislá komise složená ze zástupců médií, neziskového i firemního sektoru a státní správy. Všichni žadatelé budou o výsledcích hodnocení komise včas informováni. Nejlepší projekty budou známy v první polovině prosince. Do dvouletého programu se organizace zapojí od začátku roku 2015. 

Více informací zde.


 
O společnosti

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, je s téměř 6,3 milionu zákazníků jedničkou na českém trhu. T-Mobile je integrovaným operátorem a kromě mobilních a pevných telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti, což prokazuje i srovnávací měření kvality sítí umlaut (dříve P3), v němž T-Mobile již potřetí získal ocenění Best-in-Test.

T-Mobile Czech Republic klade důraz na odpovědný přístup k okolí a ke společnosti. Drží se férových pravidel podnikání, pomáhá na svět prospěšným aplikacím a službám, podporuje neziskové organizace, drobné podnikatele i jednotlivce a pomáhá při mimořádných událostech. Zaměstnanci společnosti působí jako dobrovolníci na řadě míst celé republiky.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz, www.t-press.cz (portál pro novináře), www.t-mobile.cz/pomahame (informace o společenské odpovědnosti) a www.rozjezdy.cz (T-Mobile Rozjezdy – program podpory drobných podnikatelů). 

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz