Čtvrtý adventní týden v aplikaci Magenta Moments věnuje T-Mobile dobročinnosti

18. 12. 2023

T-Mobile si letos pro své zákazníky připravil v aplikaci Magenta Moments tematické Adventní týdny plné odměn a soutěží zaměřené na zábavu, rodinné zážitky a jídlo. Poslední adventní týden věnuje dobročinnosti pod heslem „To opravdu důležité nás spojuje nejvíc“. Ve spolupráci s Charitou Česká republika spouští operátor charitativní sbírku, dále bude také možné přes Magenta Moments koupit na poslední chvíli udržitelné dárky ve spolupráci s Nakup na Dobro.

Cílem sbírky je podpora mezigeneračního soužití klientů sociálních služeb různého věku, různých sociálních a zdravotních hendikepů prostřednictvím společných aktivit. Vybrané prostředky budou použity k realizaci společných setkání a k vybudování bezbariérového vstupu do Charitního domu sv. Karla Boromejského, který je jedním z míst setkávání a je třeba jej zpřístupnit i lidem s fyzickým hendikepem. T-Mobile věnuje do sbírky stejný obnos, jaký se podaří vybrat od dárců, s cílem dostat se až na částku 1 milion korun.

Naše vánoční kampaň se letos nese v duchu sounáležitosti, mezigeneračního porozumění a naslouchání, to vše se spojuje i v aktivitách Charity. I proto patří mezi naše dlouhodobé partnery a vážíme si práce, kterou v České republice i za hranicemi vykonává. Každý rok se zapojujeme do Tříkrálové sbírky a příští rok plánujeme společně oslavit 20 let spolupráce,“ dodává Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

Pro všechny, kteří ještě nestihli koupit všechny vánoční dárky nebo hledají něco originálního, si T‑Mobile připravil nabídku od e-shopu Nakup na Dobro plného udržitelných dárků od chráněných dílen, lokálních výrobců a dobročinných organizaci. Balíčky objednané do 19. prosince stihnou dorazit i do Štědrého dne a objednávky online voucherů je možné zakoupit až do poslední chvíle 24. prosince.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz