T-Mobile Bonus program končí

Benefitní program založený na sběru bodů je zastaralý a již nevyhovuje aktuálním požadavkům. Zájem o T-Mobile Bonus se každoročně snižuje a klienti si cení mnohem více okamžitých výhod, které jim operátor poskytuje. Plných  41 %  z řad velkých firem dokonce výhod věrnostního programu nevyužívá.

Průběh útlumu T-Mobile Bonus je naplánován v několika postupných krocích. Registrace do programu i načítání věrnostních bodů budou ukončeny k půlnoci 30. 6. 2013. Následujících 6 měsíců, tedy do 31. 12. 2013, budou moci zákazníci své body využít. K 1. 1. 2014 pak budou jednotlivé bodové účty deaktivovány a bonusové plnění již nebude možné čerpat.

Ukončení věrnostního programu se týká firemních klientů – LE, SME a zákazníků s tarifem Firma. Uživatelům tarifu Firma se tímto krokem mění obchodní podmínky, zrušila se například automatická prolongace, která byla nastavena právě kvůli čerpání bodů z benefitního systému. Tito zákazníci mají nárok na ukončení účastnické smlouvy, pokud nebudou se změnami souhlasit.

Všichni, kterých se uzavření Bonus programu týká, budou průběžně informováni standardními kanály – kontaktovat klienty budou samotní obchodníci, dále zákazníci dostanou dopis, SMS, informace se objeví i ve Vyúčtování služeb a také na webových stránkách tak, aby skutečně každý měl dostatečný časový prostor své body vyčerpat.

Více informací najdete zde.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz