T-Mobile implementoval svou infrastrukturu do digitálních technických map, usnadní tak plánování staveb

T-Mobile jako digitální leader je jedním z prvních velkých vlastníků technické a dopravní infrastruktury, který předal kompletní údaje do digitálních technických map krajů. Operátor se na projektu, který přispěje k urychlení plánovaní nových staveb, podílel od samého počátku. Digitální technické mapy umožní projektantům vidět online umístění jednotlivých sítí v zájmovém území a uleví tak stavební úřadům, které doposud tyto údaje stavebníkům poskytovaly. Mapy se zpřístupní veřejnosti od 1. 7. 2024 na webu ČÚZK - Portál DMVS (gov.cz).

Předání dat bylo poměrně komplikovaným procesem. Po více než tři roky se zástupci vlastníků dopravní a technické infrastruktury ve spolupráci s ČUZK (Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním) a kraji snažili nastavit funkční systém tak, aby do něj mohli předat data o svých stavbách tisíce povinných subjektů.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz