T-Mobile v mezinárodní kampani #ShareWithCare upozorňuje na rizika sdílení fotek dětí na internetu

Fotky z dovolených, rodinných oslav nebo výletů – to jsou okamžiky, které si chtějí lidé uchovat a podělit se o ně s ostatními. Často však nejsou obezřetní a nevědí, co se s takovým obsahem může stát. Po zveřejnění na internetu jsou tyto osobní údaje dostupné po celém světě s nesmazatelnou digitální stopou.

Kampaní #ShareWithCare chce společnost Deutsche Telekom zvýšit povědomí o odpovědném zacházení s fotografiemi a daty. Hlavním nosičem kampaně je znepokojivé deepfake video „Zpráva od Elly“. To ukazuje, jaké důsledky může mít sdílení dětských fotografií na internetu. Zaměřuje se na tzv. sharenting, tedy široce kritizovanou praxi, kdy rodiče sdílejí fotografie, videa a další detaily ze života svých dětí na internetu bez jejich souhlasu.

Neuváženým sdílením fotografií a dalších údajů o dětech, jako jsou jména nebo věk, na sociálních sítích a na chatovacích platformách rodiče své děti neúmyslně vystavují rizikům. Mezi možné důsledky patří ukradení identity, hackerské útoky, zneužívání funkce rozpoznávání obličeje, pedofilie a další hrozby spojené se soukromím a kyberbezpečností.

„Na odpovědné nakládání s citlivými údaji online upozorňujeme naše zákazníky v Česku již dlouho. Přidat možnost konkrétně vizuálně poukázat, jaké nové hrozby může sdílení privátního obsahu přinést například v souvislosti s využíváním umělé inteligence, je dalším krokem v rámci edukace, které se intenzivně věnujeme. S cílem kampaně DT se ztotožňujeme. Digitální inkluze patří mezi dlouhodobé ESG cíle celé skupiny Deutsche Telekom, tedy i českého T-Mobilu,“ uvedl Maximiliano Bellassai, Chief Commercial Officer, T-Mobile Česká republika.

Využívání technologií musí jít vždy ruku v ruce s mediální a digitální gramotností, díky které se mohou lidé v online prostředí pohybovat bezpečně. Více informací o projektech digitální inkluze od T-Mobilu na Digitální společnost (t-mobile.cz).

O kampani:

Kreativa:                                             adam&eveBERLIN & DDB Germany

Režie:                                                   Sergej Moya

Produkce:                                          Tempomedia Berlin

Postprodukce:                                 SPC / Supercontinent

Zvuková postprodukce: Supreme Music

Celé video s českými titulky je k dispozici na YouTube a více informací na stránkách kampaně: www.telekom.com/share-with-care.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz