T-Mobile vyhlašuje výběrové řízení na digitální agenturu

Společnost T-Mobile vyhlašuje 9. června výběrové řízení na zajištění služeb v oblasti digitální komunikace. Řízení by mělo být ukončeno v říjnu tohoto roku a předpokládaný začátek spolupráce s vítěznou agenturou je 1. 1. 2024.

V prvním kole výběrového řízení T-Mobile osloví vybrané digitální agentury, které poskytnou své reference. Do tendru přizve i stávající agenturu Proboston Creative, která pro něj digitální komunikaci zajišťuje od roku 2014. Proběhne dle metodiky Férového tendru. 

Cílem výběrového řízení je najít takového dodavatele služeb, který dokáže vyjít vstříc aktuálním potřebám společnosti na poli digitální komunikace. Spolupráce zahrne také retailovou komunikaci nebo komplexní péči o operátora Kaktus. Vítěze výběrového řízení operátor oznámí v říjnu 2023, hodnotit odevzdané projekty budou oddělení marketingové komunikace a nákupu ve společnosti T-Mobile.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz