T-Mobile získal Cisco certifikaci Premier

T-Mobile jako Cisco Premier Certified Partner nabízí garantovanou profesionální úroveň služeb v oblasti ICT, tedy především řešení pro firemní zákazníky – Profinet. Kvalita poskytovaných služeb je zajištěna mezinárodně uznávanými zkouškami jednotlivých ICT konzultantů. Zákazníkům přináší jak vysokou odbornost konzultací týkajících se jejich potřeb z oblasti informačních a komunikačních technologií, tak nejvhodnější způsoby řešení jejich požadavků..

Pro získání certifikace bylo mj. nutné splnit specializace Cisco Express Foundation, jež zahrnuje testy technické kompetence v integraci základních prvků – směrovačů, přepínačů, bezdrátových sítí LAN a bezpečnostních technologií. Kromě toho T-Mobile rovněž integroval do své nabídky také základní úroveň Cisco Lifestyle Services zajišťující měřitelně vysokou úroveň zákaznické spokojenosti založenou na nezávisle auditovaných dotaznících zákaznické spokojenosti. Součástí certifikace je také účast v Cisco Resale Channel Programme, který poskytuje nezbytné vzdělávací kurzy např. pro zlepšení obchodních, technických či Cisco Lifestyle Services schopností a dovedností. Certifikát je k dispozici zde.

Dalším krokem bude dosažení Cisco Silver Certified, přičemž tento proces byl již zahájen.

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz