Vyjádření k pokutě udělené ÚOOÚ

V souvislosti s odhaleným únikem zákaznických dat  Úřad na ochranu osobních údajů rozhodl o udělení pokuty ve výši 3,6 milionu korun společnosti T-Mobile. Tento postih akceptujeme, byť se nám pokuta, s ohledem na okolnosti, zdá nepřiměřená. V daném případě šlo o fatální selhání bývalého zaměstnance, který odcizil a pokusil se prodat databázi zákaznických dat. Jednalo se o data marketingového charakteru, jejichž případným zneužitím nehrozí našim zákazníkům žádné bezpečnostní riziko. Ihned se zjištěním podezření na trestnou činnost jsme podnikli veškeré nutné kroky a od tohoto okamžiku jsme v součinnosti s Policií ČR. Se zaměstnancem byl bez prodlení rozvázán pracovní poměr a bylo zahájeno vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Byla ihned podniknuta veškerá bezpečností opatření včetně zajištění databáze a jsme přesvědčeni, že není důvod se domnívat, že došlo k jakémukoli zneužití osobních údajů našich zákazníků. 

Ve spolupráci s ÚOOÚ T-Mobile podnikl a nadále bude podnikat opatření, která zpřísňují interní kontrolu při činnostech, které vyžadují práci s osobními údaji zákazníků, jejichž bezpečí a důvěra jsou naší prioritou.

Až do pravomocného rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení bohužel nemůžeme k případu poskytovat bližší informace.  

 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 600 5G vysílačů a svou sítí páté generace chce do konce roku pokrýt 25 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi Propojená země. Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami v čele s CIIRC při ČVUT, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.

T-Mobile staví své podnikání na udržitelných základech a hlásí se k jasně stanoveným principům v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Strategickou prioritou jsou opatření ke zmírnění klimatických změn včetně využívání 100 % energie z obnovitelných zdrojů a přijetí závazku ke snížení uhlíkové stopy. T-Mobile dlouhodobě podporuje digitální inkluzi a investuje do podpory vzdělávání a digitálního wellbeingu. Vůči společnosti jako celku přijal auditovatelný závazek do konce roku 2024 podpořit 555 200 subjektů. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.

T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a jeho služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X