5G technologie v české armádě: T-Mobile navazuje partnerství s brněnskou Univerzitou obrany

Praha, 11. 7. 2023
Společnost T-Mobile uzavřela 11. července 2023 memorandum o dlouhodobé spolupráci s Univerzitou obrany v Brně. V rámci partnerství dodá mobilní operátor své řešení 5G kampusové sítě, díky které bude moci univerzita využít přístup k nejmodernějším a nejrychlejším 5G technologiím. Univerzita obrany se tak stane šestou českou univerzitou, která výhody privátní 5G, tzv. Stand Alone (SA) sítě od T‑Mobile může využívat.

Hlavním cílem projektu a spolupráce je ověřit přínos 5G technologie pro aplikace bezpilotních létajících a bezosádkových pozemních systémů, a to se zaměřením na různé oblasti jako řízení, sběr dat pro rozhodování, určování polohy apod. Tato privátní kampusová síť bude sloužit zaměstnancům a studentům Univerzity obrany, případně ji využijí k testování i ostatní složky Armády České republiky.

Přístup k 5G technologii nám vytvoří velmi příznivé podmínky v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Univerzita obrany bude moci současně sdílet poznatky z této špičkové technologie jak v rámci rezortu obrany, tak ve vztahu k civilním univerzitám, výzkumným institucím a firmám,“ prohlásila rektorka jediné vysoké vojenské školy brigádní generálka Zuzana Kročová.

Privátní kampusová síť pokryje tři univerzitní objekty. V Kasárnách Černá Pole půjde o pokrytí vnitřních prostor, včetně učeben a specializovaných laboratoří, kde se budou testovat vybrané metody využití. V dalším objektu bude 5G síť využita v rámci venkovní plochy mezi budovami k testování venkovního bezpilotního létání s raritní 64×64 anténou. V třetím objektu pak bude umístěný core 5G sítě a anténa pro síťové testování.

Implementace privátní SA 5G sítě v areálu univerzity výrazně zrychlí datové spojení a pomůže tak k efektivnějšímu testování nových technologií. Kromě rychlejšího přenosu dat umožní 5G síť také přenesení velkého objemu dat s nízkou latencí.

Armádě České republiky tato progresivní a ve světě dále rozvíjená technologie umožní spolupráci v oblasti civilně-vojenské, tedy v oblasti komunikace s ostatními složkami státu, kterou musíme jako armáda vybudovat v rámci kritické infrastruktury státu. Technologie 5G má mnoho uplatnění, a právě ty jednotlivé „use case“ bychom chtěli otestovat v rámci Univerzity obrany,“ uvedl po podpisu smlouvy brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO.

„Posilujeme vedoucí pozici v 5G privátních sítích a zároveň posouváme jejich použití a přínos z průmyslu do státní sféry, zde konkrétně pro Armádu České republiky. Spolupráce s Univerzitou obrany je důkazem, že proces digitalizace je důležitý i mimo komerční sféru. Můžu prozradit, že jsme zapojení i do mezinárodní spolupráce, například s Univerzitou obrany v Mnichově,“ doplňujeLuboš Lukasík, ředitel divize T-Business v T-Mobile Czech Republic.

T-Mobile se na privátní 5G sítě zaměřuje dlouhodobě a v loňském roce do nich investoval desítky milionů korun. První 5G kampusová síť (v Non-Stand Alone módu) vznikla v roce 2020 na VŠB-TUO v Ostravě, následovalo spuštění nejmodernější 5G kampusové Stand Alone sítě v rámci CIIRC při ČVUT a poté i pokrytí univerzitního kampusu České zemědělské univerzity v Praze, Technické univerzity v Liberci a Vysokého učení technického v Brně.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz