Česko má nejvyšší čas na podporu optického internetu

Praha, 11. dubna 2019 - Množství dat přenášených po internetu neustále roste, infrastruktura v českých městech a obcích však na tento vývoj není připravena a její výstavba je extrémně pomalá – vinou komplikované legislativy i postoje řady obcí. Digitalizace ČR, s níž počítá vláda ve své strategii, přitom závisí právě na „poslední míli“ – pokud se rychlý a kvalitní internet nedotáhne až k uživatelům, systém nebude fungovat. Vedení radnic proto mají nejvyšší čas podpořit zavádění rychlého internetu: po elektřině, plynu či kanalizaci je to nová priorita. V opačném případě hrozí, že Česko zůstane montovnou Evropy, protože nebude mít technologickou kapacitu na rozvoj konkurenceschopných firem.

Tyto závěry vyplývají ze studie, kterou pod názvem Digitalizace: Konektivita regionů s podtitulem Jak rozvíjet rychlý a stabilní internet ve městech a obcích České republiky? dnes představil CEVRO Institut. Studie ukazuje, že stejně zásadní infrastrukturní službou, jako jsou elektřina, vodovod, kanalizace či plyn, se nyní stává rychlé internetové připojení. „Svět je stále více online, do roku 2022 se objem přenesených dat ve srovnání s rokem 2017 minimálně ztrojnásobí. Rozvíjí se digitální televize, v domácnostech se připojuje stále více zařízení – počítačů a mobilních zařízení, ale také například kuchyňských spotřebičů a dalších součástí chytré domácnosti. Čím dál víc lidí pracuje z domova, kde potřebují stahovat velká množství dat z pracovních serverů. Na rychlém internetu závisí fungování a rozvoj mnoha malých a středních firem,“ upřesnil ekonom a vedoucí autorského týmu studie Petr Koblovský z CEVRO Institutu. Podle něj Česku hrozí, že bez kvalitní digitální infrastruktury během několika let přestane být konkurenceschopnou zemí pro technologické investory i místní firmy a startupy, což by mohlo silně poškodit tuzemskou ekonomiku.

Stav internetového připojení v českých městech a obcích však podle něj rostoucím nárokům nevyhovuje. Optický internet, který nabízí dostatečnou rychlost a kapacitu, má podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar, který byl proveden pro účely studie, jen 15 % uživatelů, a to hlavně v největších městech. To však v nejbližších několika letech přestane stačit. Obce, které nebudou aktivně usilovat o zavedení optického internetu, začnou zaostávat, stejně jako kdyby před sto lety odmítly třeba zavedení železnice.

Optický internet v ČR naráží na překážky

Optické sítě dnes tvoří páteř internetu – vedou mezi městy, státy i kontinenty. Z této páteře však zatím optické kabely většinou nevedou až ke koncovým uživatelům, kteří se nejčastěji připojují pomocí pomalejších a méně spolehlivých typů připojení. Kromě dědictví bývalého monopolu SPT Telekom na pevné sítě je hlavním důvodem fakt, že budování optických sítí ve městech a obcích je komplikované. „Celá výstavba je spojena s velkou administrativní zátěží a obce a města ji bohužel často nevnímají jako prioritu. Rychlé připojení proto zatím není pro velkou část uživatelů k dispozici i přesto, že řada firem se snaží optické sítě stavět co nejrychleji. Na stavbu optických sítí jsou připraveny miliardy, ale nelze je využít. Stejně jako jiné technické novinky i pokládání optických kabelů totiž musí bojovat s obrovským množstvím různých předpisů,“ vysvětluje Koblovský. To potvrzuje i Juraj Bóna, ředitel Komerční divize Česká republika (T-Mobile): „Nejnáročnější část výstavby optických sítí je bohužel hned na začátku – při získávání povolení. České stavební právo je velmi komplikované a průměrně je potřeba získat kolem 70 různých dokumentů a svolení, což celý proces výstavby neúměrně prodlužuje až na 500 dní. To samozřejmě razantně zdražuje celé náklady na výstavbu.“ Tyto údaje potvrzuje i postavení Česka v žebříčku OECD v rychlosti stavebního řízení, kde státu patří až 139. příčka ze 170 zemí.

Zároveň je nezbytná součinnost obcí, jejich představitelé ale bohužel často nevidí rychlé internetové připojení jako prioritu. Ve výzkumu společnosti Kantar lidé na jedné straně jednoznačně říkají, že by se vedení obcí měla na zabezpečení kvalitního internetu podílet. Na straně druhé většina lidí neví, zda jejich obec podniká v tomto ohledu nějaké kroky, nebo jsou toho názoru, že je obec v této oblasti pasivní. „Bohužel je aktuální situace taková, že na výstavbu optických sítí peníze máme k dispozici, ale velmi těžko je můžeme využívat přímo k výstavbě. Právě zjednodušení získání stavebních povolení a lepší součinnost státu i místních samospráv je základním předpokladem k rychlejšímu rozšíření optických sítí,“ uvedl Bóna.

Jak může obec pomoci?

Základní je nebránit se dialogu – investor rád vysvětlí, v čem je (a bude) zasíťování optikou až do budov přínosné. Dále by pomohlo zamyslet se nad možnostmi vybudovat optickou síť bez nutnosti kopání do země – optický kabel lze připoložit k jakémukoli vedení typu plyn, elektřina či kanalizace, vést vzduchem či ke stejnému účelu využít existující kolektory, teplovody či kabelovody. Využití těchto možností výrazně urychluje a zlevňuje výstavbu.

Obec může výstavbu optických sítí podpořit i tak, že ve věci veřejného zájmu sníží cenu věcných břemen, případně stanoví nulovou sazbu – stejně jako to dělá třeba u pokládky plynu či kanalizace. Podobně obec může odpustit poplatky za zábor. Vysoké poplatky často znamenají, že ceny na vybudování jedné přípojky se zněkolikanásobí, a taková investice se už nevyplatí a lidé zůstanou bez kvalitního internetu. Podobnou otázkou jsou podmínky, které si obce v případě pokládky kabelu kladou u chodníků. U nových chodníků je rekonstrukce v plné šíři samozřejmostí. U starších chodníků se ale často snaží za peníze poskytovatele získat chodník nový – a lidé opět nezřídka skončí bez internetu. Představitelé obcí také mohou urychlit stavební řízení jako takové dialogem s příslušným stavebním úřadem. 

Co je optický internet

Optický internet je připojení pomocí kabelu, v němž se data přenášejí prostřednictvím světla vedeného optickým vláknem. To umožňuje superrychlý přenos na dlouhé vzdálenosti při malých ztrátách. Takové připojení je navíc velmi stabilní, spolehlivé a rychlé (u varianty 10 GPON používané TMCZ rychlost dosahuje rychlost stahování až 8 Gbps). Poskytovatelé tak mohou nabízet mnohonásobně vyšší přenosové rychlosti než u připojení metalickým kabelem nebo přes mikrovlnné antény – takzvané Wi-Fi. Vzhledem k tomu, že v domácnostech i firmách raketově stoupá počet připojených zařízení, stejně jako různé způsoby využití internetu, nároky na objem přenášených dat v blízké budoucnosti významně porostou. Optické připojení bude nutnost prakticky všude a pro všechny. Vzhledem k vládním cílům digitalizace země je optika v podstatě jediná technologie, která je v dalších letech schopna nabídnout dostatečně kvalitní, rychlý a bezpečný internet.

CEVRO studie Executive Summary

Tisková konference 11.4.2019 Optický internet


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X