KONTAKTNÍ CENTRUM PRO KOORDINACI A ADMINISTRACI ODBĚROVÝCH MÍST A TÝMŮ NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE

  • Blesková spolupráce T-Mobile a Nemocnice Pardubického kraje brání šíření koronaviru
  • Kontaktní centrum Nemocnice Pardubického kraje, které koordinuje a administruje odběry pacientů k otestování případné nákazy koronavirem, funguje od pátku 20. března a spolupracuje s praktickými lékaři, Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje
  • Systém řešení chce T-Mobile nabídnout i dalším nemocnicím

Praha, 23. března 2020 - T-Mobile každý den reaguje na aktuální situaci, která se neustále mění. Od 18. března umožnil po celou dobu trvání nouzového stavu svým smluvním zákazníkům, včetně firem a institucí, využívat bezplatně neomezená data. Současně uvádí do života řadu dalších řešení, která pomáhají v boji s koronavirem. Firmám a institucím operátor nabízí pomoc s instalací komunikačních nástrojů, které potřebují pro práci zaměstnanců z domova, jako jsou Microsoft Teams nebo Cisco Webex, navyšuje kapacitu datových linek velkých firem a zpravodajských společností nebo pomáhá školám začít využívat prostředí pro distanční vzdělávání.

Ve spolupráci s organizací Nemocnice Pardubického kraje, a.s., kterou tvoří pět nemocnic akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji, zprovoznil T-Mobile a společnost Daktela téměř přes noc kontaktní centrum pro koordinaci a administraci odběrných míst a odběrových týmů. Jeho prostřednictvím se v kraji odebírají vzorky k testování nákazy koronavirem u indikovaných pacientů. Kontaktní centrum má díky technologiím, kterými T-Mobile disponuje, pomoci zefektivnit odběry vzorků a tím zmírnit dopady pandemie. „Každý den se snažíme, aby naše řešení všem co nejvíc usnadnila adaptaci na krizovou situaci. T-Mobile jako technologická firma pomáhá zprovoznit svá řešení subjektům, které takové možnosti v boji proti pandemii zatím nemají,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile Česká republika, a dodává: „Do spuštění kontaktního centra pro Nemocnici Pardubického kraje jsme se pustili na popud našeho dřívějšího manažera, který v nemocnici v době krize pomáhá. Je úžasné, jak rychle se dokáže česká společnost aktivizovat, a že toho můžeme být součástí“.

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a. s. uvedl: „Poděkování patří autorům řešení, Petře Křížové, sestře prevence a kontroly infekcí, a MUDr. Lucii Barekové, Ph.D., lékařce prevence a kontroly infekcí, které systém vymyslely, a také našemu oddělení ICT, které pro operátory kontaktního centra připravilo uživatelsky přívětivý software pro evidenci a objednávání. Děkujeme samozřejmě společnostem T-Mobile a Daktela, že se našeho nápadu ujaly a rychle ho realizovaly.“

Systém kontaktního centra přijímá žádosti o vyšetření od krajské hygienické stanice a praktických a odborných lékařů, kteří mohou pacienta na test poslat. Eviduje počty indikovaných pacientů v rámci jednotlivých odběrových míst a rozprostírá indikované pacienty v čase, aby se co nejvíc zkrátila doba, kterou musí na odběrovém místě strávit. Krizový systém řízení testování tak minimalizuje rizika nakažení v okolí odběrových míst a pomáhá plynulosti odběrů.

Kontaktní centrum obsluhují jako dobrovolnice studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Svou prací pomáhají koordinovat současný, stále se zvyšující počet pacientů, které je třeba otestovat. Jejich činnost spočívá v administraci dat, kontaktu s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby (jež po kraji vysílá mobilní odběrový tým) a v přímé komunikaci s pacienty. Indikované pacienty zařazují do pořadníku stacionárních odběrových míst v Pardubicích a Litomyšli. Po telefonátu z kontaktního centra obdrží pacient všechny důležité informace prostřednictvím SMS.

Kontaktní centrum implementoval T-Mobile ve spolupráci se společností Daktela s.r.o. a pro odborníky je v provozu od 20. března.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz