MARTINA KEMROVÁ OPOUŠTÍ PO 18 LETECH T-MOBILE

Praha, 27. července 2020 - Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace a tisková mluvčí opouští k 31.8 2020 společnost T-Mobile Česká Republika a.s. Patřila k nejdéle sloužícím mluvčím v ČR - od prosince 2002 byla tváří a hlasem společnosti, postupně vedla oddělení externí, interní a firemní komunikace, posledních 5 let pak byla zodpovědná za externí Public Relations a společenskou zodpovědnost.

„Tisíc dvě stě dvacet jedna tiskových zpráv, desítky tiskových konferencí, 4 fúze a dvakrát tolik reorganizací, 3 generální ředitelé, 10 ročníků soutěže T-Mobile Rozjezdy, stovky setkání s lidmi z celého světa,“ shrnuje Kemrová, a s humorem sobě vlastním dodává: „Po osmnácti zajímavých letech je čas přestat využívat ´výhody vyplývající z členství v globální skupině´, a zkusit něco jiného.“

Od prosince 2002, kdy Martina Kemrová nastoupila do magentového vlaku, se (nejen) telekomunikační svět zcela proměnil. Sítě se od 2G přiblížily k prahu 5G, SMS byly nahrazeny messagingovými službami, internet a televizi nosí lidé po kapsách a během let se T-Mobile stal nejen jedničkou na českém mobilním trhu, ale především uznávaným poskytovatelem integrovaných telekomunikačních služeb. Během Martinina působení získal T-Mobile řadu PR ocenění, přičemž největší žeň zaznamenal v roce 2016 za aktivity spojené s 20. výročím vzniku operátora. Martina Kemrová stála u zrodu projektu T-Mobile Rozjezdy, a řady dalších CSR aktivit, včetně ojedinělého programu expertního dobrovolnictví zaměřeného především na neziskový sektor.  

 „Martina otiskla v T-Mobile a jeho komunikaci velký kus své originality a osobnosti, a jsme ji za to moc vděčni,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile CZ. „I když se rozhodla vydat na jinou profesní dráhu, chceme s Martinou spolupracovat i do budoucna na projektech, které s nadšením spouštěla a vedla až doposud.”

Agendu PR, CSR a nově Public Affairs od 1.7. 2020 zastřešuje Petr Jonák, o jehož nástupu firma informovala v tiskové zprávě 1. června. Pro novináře je k dispozici i nadále adresa press@t-press.cz.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz