Nepotřebný mobil jako ekologická zátěž: T-Mobile radí zákazníkům, jak recyklovat staré telefony

Češi mají doma až 12 milionů starých nepoužívaných mobilních telefonů, které leží ladem, ač by mohly být téměř kompletně recyklovány. T-Mobile se proto u příležitosti Světového dne recyklace rozhodl edukovat zákazníky v kampani Zrecyklujtel a podpořit recyklaci mobilních zařízení. Starý mobil lze odnést do kterékoliv z prodejen, které se navíc trvale stanou sběrným místem partnerské společnosti Remobil. T-Mobile tak chce zákazníky motivovat k zodpovědnějšímu přístupu k likvidaci nevyužívaných telefonů, které často zbytečně končí na skládkách.

Při výrobě běžného telefonu se spotřebuje více než 60 druhů různých materiálů, a to včetně kovů jako zlato, stříbro, měď nebo hliník. Až 90 % použitých materiálů přitom lze zrecyklovat a ulevit tak životnímu prostředí, pro které představuje těžba kovů velkou zátěž. Právě na výhody recyklace chce T-Mobile upozornit svou kampaní, kterou spouští u příležitosti Světového dne recyklace. Ten letos připadá na sobotu 18. března.

„Mobily uložené na dně šuplíku nás na první pohled netrápí – zabírají minimum místa a často na ně prostě zapomeneme. Recyklací mobilů je přitom možné vrátit ‚do oběhu‘ materiály, které lze dále využít, a zároveň šetrně zlikvidovat potenciálně nebezpečný elektroodpad. Téma udržitelnosti a zodpovědného nakládání se zdroji je jedním z pilířů naší ESG strategie a podpořit recyklaci telefonů nám jako mobilnímu operátorovi dává smysl,“ doplňuje Martin Orgoník, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost v T-Mobile.

Nepotřebný mobilní telefon mohou lidé donést na kteroukoliv ze 108 značkových i partnerských prodejen společnosti T-Mobile, které se zároveň stávají pevnými sběrnými místy Remobilu. Prodejci telefony uloží do speciálních sběrných nádob. Poté telefony putují ke společnosti Remobil, která se na recyklaci mobilů specializuje. Ta telefony diagnostikuje, případně smaže veškerá data a následně rozebere na náhradní díly a zbytek zrecykluje. Na těchto aktivitách spolupracuje s chráněnými dílnami Horizont a S-firma, jež zaměstnávají hendikepované.

„Chceme zamezit tomu, aby se v domácnostech zbytečně hromadily staré telefony, a proto se snažíme nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se takových zařízení zbavit a zajistit jejich recyklaci. Sběrné boxy poskytujeme firmám i veřejným institucím, které projeví zájem o uspořádání jednorázového sběru telefonů mezi svými zaměstnanci či návštěvníky. V případě T-Mobile se ale jedná o dlouhodobou spolupráci, kdy výhodou je zejména to, že trvalá sběrná místo Remobilu jsou nově po celé České republice,“ dodáváMiloš Polák, zakladatel projektu Remobil a odborný garant.   

Do prodejen T-Mobile ale zákazníci nemusí nosit jen staré mobily. Odevzdat zde mohou také další nepotřebná elektrozařízení – tablety, chytré hodinky, routery a drobnou elektroniku – nebo se definitivně zbavit baterií, kabelů či nabíječek. S jejich bezpečnou a ekologickou likvidací pomůže také společnost Asekol, která má zpětný odběr elektrozařízení na starosti. S každým vybraným telefonem navíc přispívá T-Mobile na projekt Chytrá lesní krajina České zemědělské univerzity v Praze. Z recyklace mu tedy neplynou žádné finanční zisky.

Více podrobností k recyklaci mobilních telefonů je k dispozici na zrecyklujtel.cz.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz