Oslav 17. listopadu se na Národní zúčastnilo přes 95 tisíc lidí

V Praze, 20. listopadu – Pestrý program jubilejního desátého ročníku akce Korzo Národní navštívilo 95 199 lidí. Meziročně návštěvnost stoupla o 26,6 tisíc. Průměrná doba návštěvníka strávená na Národní činila 71 minut. 

 

Čísla vychází z analytiky anonymizovaných lokalizačních dat ze sítě operátora přepočtených na populaci, počet mobilních telefonů v ní, podíl operátora na trhu, porovnání návštěvnosti s jinými pátky v dané časové sekvenci a dalších parametrů. 

 

Mottem 10. ročníku Korza Národní bylo „Časy se mění“. Nechtěli jsme pouze vzpomínat na minulost. Chtěli jsme návštěvníky akce a občany povzbudit k tomu, abychom se dívali na současnost a především na budoucnost a byla slyšet témata, která by si Češi přáli. Cítili jsme také potřebu debatovat o výzvách, ze kterých má naše společnost v rychle se měnícím světě strach. Máme radost, že to naši návštěvníci cítí podobně. Korzující občané tak potvrdili, že v nich letošní program, který měl přes 100 bodů, opravdu rezonoval a svobodná budoucnost pro ně není samozřejmostí. Už teď chystáme pro 35 výročí sametové revoluce program, který nám interaktivním způsobem pomůže připomenout společenské hodnoty a zviditelnit důležité a aktuální otázky,“ uvedl Jan Hlaváček, ředitel spolku Díky, že můžem

 

„Demokracii vnímáme jako velmi důležitou hodnotu, proto jsme se rozhodli celoročně podporovat různé aktivity spolku Díky, že můžem,“ uvedl Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile Czech Republic, a doplnil:„Samotný 17. listopad jsme věnovali diskuzím s našimi partnery z občanského a akademického sektoru nad aktuálními tématy souvisejícími udržitelností podnikání.“


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz