Robotika, programování i mediální gramotnost: Magenta Experience Center nabízí programy na rozvoj digitálních dovedností dětí

Přiblížit školákům svět techniky, rozvinout logické myšlení a hravou formou je seznámit s nejnovějšími technologiemi, které utváří svět kolem nich. To vše v souladu s rámcovými vzdělávacími plány a s důrazem na obsah nového ICT kurikula v současnosti zaváděného do škol. Takový je cíl vzdělávacích programů, které nabízí nově vybudované Magenta Experience Center na pražském Pankráci. Výukovými a tematickými kurzy zde prošlo již více než 500 školáků, přičemž pilotní běhy byly realizovány v rámci letních příměstských táborů a bloky pro školy probíhají od října letošního roku. Jednotlivé programy vznikly ve spolupráci s Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a jsou poskytovány bezplatně.

Vzdělávací programy v Magenta Experience Center se zaměřují na rozvoj digitálních kompetencí, které jsou nově součástí rámcových vzdělávacích plánů pro základní školy. Aktivity využívají principy zážitkové pedagogiky, přednášky jsou interaktivní a pracují s inspirativním prostředím centra, které nabízí široké možnosti využití. Společným cílem všech vzdělávacích programů je co nejvíce využít unikátních prostor Magenta Experience Center jako příjemnou, inovativní a podněcující učebnici nového formátu.

„Dlouhodobě investujeme do podpory vzdělávání a zaměřujeme se na digitální inkluzi. Využívání technologií musí jít ruku v ruce se zvyšováním digitální a mediální gramotnosti i péčí o duševní zdraví. Proto začínáme se vzděláváním u nejmladší generace,“ dodává Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T-Mobile.

Jednotlivé kurzy se zaměřují na témata jako Internet věcí, robotika a AI, 3D tisk, ale i na problematiku digitální stopy a zodpovědného chování na internetu. Kurzy probíhají pod vedením odborných lektorů a jejich obsah vytvářejí zkušení ambasadoři. Jedním z nich je například vzdělávací projekt makeITtoday, který přináší kurzy věnované robotice a umělé inteligenci. Internet věcí poodhalí lektorka Mária Šimůnková, oblast 3D tisku vzala pod svá křídla společnost Prusa Research, téma digitální stopy zaštítí poradce pro digitální bezpečnost Karol Suchánek a moderní technologie pak lektor Petr Vyhnálek.

„Na našich kurzech každý den vidíme, že programování může děti nadchnout, když se s nadšením učí. Proto se nám líbil nápad, že můžeme v rámci workshopů učitelům i žákům škol ukázat, jak může taková moderní hodina nové informatiky a digitálních kompetencí vypadat, a poskytnout jim mentoring pro jejich vlastní hodiny,“dodává Barbora Stibor z organizace makeITtoday.

Nabídka vzdělávacích programů cílí na žáky druhého stupně ZŠ, první ročníky víceletých gymnázií a 20-30členné kolektivy. Celý program v délce 2x45 minut je zdarma a v budoucnu nabídne i další podklady pro navazující práci učitelů s dětmi. Kromě pravidelných programů nabízí Magenta Experience Center i vzdělávací workshopy s flexibilními termíny i tematickou náplní. Nabídku kurzů a možnosti vzdělávacích aktivit najdou školy na:  https://magentaexperience.cz/


 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 1 042 5G vysílačů a svou sítí páté generace pokrývá 21 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka také budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.

Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou z priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Kromě naplňování konkrétních cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje i na zmírnění digitální propasti a mentální wellbeing a podporu společensky zodpovědných aktivit. Vůči společnosti jako celku pak přijal auditovatelný závazek, že do konce roku 2024 budou mít jeho CSR aktivity přímý dopad na 555 200 jedinců. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X