T-MOBILE OZNAMUJE VÝSLEDKY DEVÍTI INOVATIVNÍCH MĚSÍCŮ ROKU 2015

  • Celkové tržby vyšší o 12 %
  • Meziroční nárůst datové spotřeby o 56 %
  • Stabilní zákaznická báze s převahou tarifních zákazníků                             

V prvních devíti měsících tohoto roku se T-Mobile Czech Republic zaměřil na zhodnocování mobilních datových služeb a přinesl na trh nová řešení v této oblasti. Operátor dále rozšířil potenciál své LTE technologie, která k 30. září 2015 pokrývala 70 % území: otestoval a implementoval nové technické prvky v síti (4x4 MIMO – březen, Single RAN – září). Dále pak jako první uvedl službu hlasu přes LTE (VoLTE – květen) a oznámil své plány v oblasti internetu věcí (test speciální IoT sítě – duben, říjen, nabídka chytrých zařízení – říjen). T-Mobile potvrdil, že jeho strategie integrovaného operátora je efektivní: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku celkové tržby vzrostly o 11,6 procent. Zákaznická báze zůstala stabilní: počet mobilních zákazníků dosahuje téměř 6 milionů. Nejvýraznějšími dlouhodobými trendy v mobilním sektoru zůstávají významný růst datové spotřeby a klesající měsíční útrata na uživatele.

„Naše klíčové priority jsou i nadále ve dvou oblastech: chceme nabízet nejspolehlivější mobilní služby, především pak se zaměřením na rychlá data, a přesvědčit B2B zákazníky, že jsme flexibilním, zkušeným dodavatelem, který dokáže uspokojit všechny jejich komunikační potřeby,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic. 

Zákazníci 

Počet mobilních zákazníků T-Mobile se výrazně nezměnil: k 30. září 2015 dosáhl téměř 6 milionů. Více než 3,5 milionu zákazníků (59 % z celkového počtu) používalo některý smluvní tarif, 2,4 miliony volily předplacenou službu. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) se meziročně mírně zvýšil na 1,5 %.

 
V tisícíchQ1–Q3/2014Q1–Q3/2015Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 993 5 981 -0,2 %
Tarifní zákazníci 3 475 3 556 2,3 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 518 2 425 -3,7 %
Noví zákazníci162-20n/a
Tarifní zákazníci 146 56 n/a
Zákazníci s předplacenou kartou 16 -75 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,5 % 0,2 p. b.

V prvních třech čtvrtletích zákazníci v průměru provolali 155 minut měsíčně, o 3,3 % více než v loňském roce. Mírně vzrostl i počet textových zpráv, ovšem nejrychleji rostoucí oblastí zůstávají data: objem přenesených dat se meziročně zvýšil o 55,9 % na 11 687 terabytů.

Finanční ukazatele

Během prvních devíti měsíců letošního roku se potvrdilo zpomalení poklesu telekomunikačního trhu. T-Mobile částečně kompenzoval propad v tržbách z mobilních služeb, aniž by omezil rychlé zavádění technologie LTE. Celkové tržby z mobilních a pevných služeb dosáhly 19,9 miliard korun, přičemž tržby ze služeb činily 13,6 miliardy. Ukazatel ARPU (průměrná měsíční tržby na zákazníka) meziročně poklesl o 4,5 % na 253 Kč. Rychlý růst využívání datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na mobilním ARPU: ten meziročně stoupl o 7 procentních bodů na rekordní úroveň 44 %.

 
V KčQ1–Q3/2014Q1–Q3/2015Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 17 854 19 918 11,6 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 14 224 13 611 -4,3 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 7 639 8 035 5,2 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 42,8 % 40,3 % -2,5 p. b.
ARPU – mobilní služby 265 253 -4,5 %
Tarifní zákazníci 385 363 -5,7 %
Zákazníci s předplacenou kartou 99 94 -5,1 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU – mobilní služby 37 % 44 % 7 p. b.

Od Q1/2015 TMCZ vykazuje konsolidovaná data s GTS. 

Více informací o aktivitách T-Mobile v Q3 2015 najdete zde.


 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 600 5G vysílačů a svou sítí páté generace chce do konce roku pokrýt 25 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi Propojená země. Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami v čele s CIIRC při ČVUT, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.

T-Mobile staví své podnikání na udržitelných základech a hlásí se k jasně stanoveným principům v oblastech lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a boje s korupcí. Strategickou prioritou jsou opatření ke zmírnění klimatických změn včetně využívání 100 % energie z obnovitelných zdrojů a přijetí závazku ke snížení uhlíkové stopy. T-Mobile dlouhodobě podporuje digitální inkluzi a investuje do podpory vzdělávání a digitálního wellbeingu. Vůči společnosti jako celku přijal auditovatelný závazek do konce roku 2024 podpořit 555 200 subjektů. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.

T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a jeho služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X