T-Mobile podpořil dvě charitativní sbírky. Na pomoc lidem v nouzi putuje 2 003 500 korun

  • V jubilejním desátém ročníku zaměstnanecké sbírky Pomáhejme příběhům se vybralo 1 003 500 korun
  • T-Mobile daroval 1 000 000 korun do tradiční Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou Česká republika

T-Mobile již po desáté pořádal v předvánočním čase sbírku Pomáhejme příběhům. Ta podporuje blízké zaměstnanců, kteří se nejčastěji vinou tragické události, nemoci nebo úrazu ocitli v těžké životní situaci. Jubilejní ročník vynesl 1 003 500 korun a rozdělí si je mezi sebou 20 příběhů. Polovinu částky darovali samotní pracovníci, druhou přidal T-Mobile.

Znovu se podařilo vybrat celou částku, o kterou nominované příběhy žádaly. Finance pomohou například mamince samoživitelce s rakovinou, těžce popáleným sourozencům nebo rodině, kde tatínek trpí nevyléčitelnou amyotrofickou laterální sklerózou. 

„Naši zaměstnanci do projektu hlásí své rodinné příslušníky, přátele a známé, kterým chtějí finančně pomoci. Peníze se vybírají prostřednictvím speciální aplikace a T-Mobile všechny dary zdvojnásobuje,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile, a dodává: „Do letošního jubilejního ročníku jsme vstupovali trochu s obavou, zda naši zaměstnanci ve složité době najdou další chuť a prostředky k pomoci druhým. Pravdou ovšem je, že jsme potřebnou částku vybrali nejrychleji v historii celé sbírky, což nám udělalo velkou radost.“

Zaměstnanecká sbírka nebyla jediným dobročinným počinem na přelomu roku. T-Mobile milionem korun podpořil i největší charitativní sbírkovou akci, Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita Česká republika.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkou v ČR a koná se již více než 20 let. Do její organizace a průběhu koledování se zapojuje přes 70 tisíc dobrovolníků. Za celou dobu existence sbírky se vybralo již 1,5 miliardy korun, které pomohly statisícům lidí v nouzi. „Velmi si vážíme letitého partnerství a podpory od společnosti T-Mobile,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charita Česká republika, a dodává: „Letošní dar od společnosti T-Mobile a výtěžek celé Tříkrálové sbírky pomůže zejména seniorům s omezenou soběstačností, lidem s duševním i fyzickým handicapem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelních pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují.“

Do Tříkrálové sbírky je stále možné přispět - zejména v ulicích po celé republice, kde od 1. do 15. ledna lze potkat tisíce koledníků. Zůstává ale i možnost přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90 nebo 190) na číslo 87 777. Finanční dar lze také poukázat na sbírkový účet.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz