T-Mobile pokračuje v propojování Česka optickou infrastrukturou. Klíčovou roli hraje podpora samotné obce

Společnost T-Mobile se ve výstavbě a modernizaci optické infrastruktury v Česku posouvá stále dál a po úspěšném pokrytí Benešova dokončuje projekty v České Lípě, Tanvaldu a Neratovicích. Obyvatelům těchto měst otevírá přístup ke spolehlivému a bezkonkurenčně nejrychlejšímu internetovému připojení, zároveň pro města vznikají možnosti dalšího budování nejmodernějších sítí městské infrastruktury. Operátor postupně naplňuje svoje cíle ve výstavbě optických sítí a v rámci jednotlivých projektů vychází vstříc i konkrétním požadavkům měst a obcí. Navíc díky principu sdílené sítě přináší městům a jejich obyvatelům nejen možnost se k optické síti připojit, ale především svobodu ve výběru konečného poskytovatele služeb.

Budování optických sítí či jejich modernizace jsou nezbytné kroky pro další rozvoj internetového připojení v Česku. Optika totiž přináší technologicky bezkonkurenčně nejvyspělejší standardy s předpokládanou životností síťové infrastruktury až 60 let. Bez této technologie by nemohla města a jejich obyvatelé v budoucnu využívat stabilní a rychlé připojení, proto jsou také naprosto klíčovou nutností v rámci digitalizace státu.

T-Mobile aktuálně nabízí optický internet už půl milionu domácnostem v ČR, a to ve více než 140 městech a obcích. Jen v příštím roce plánuje pokrytí rozšířit o dalších 140 000 domácností, a to jak vlastní výstavbou, tak ve spolupráci s partnery. Internetem s rychlostí až 1 Gb/s pak pokrývá více než 1 milion domácností.

Výstavba optické sítě přináší výhody obcím a městům

Vedle dostatečné kapacity, kdy si optika poradí i s více službami najednou, aniž by došlo ke snížení kvality přenosu, je její velkou předností nezávislost na počasí. Na druhou stranu to, že je optické vedení ukládáno do země spolu s výkopovými pracemi bývá často hlavní obavou měst a obcí. Úzká spolupráce s jejich zástupci je tedy klíčová. Snahou operátora je maximálně zajistit, aby výstavba optické sítě co nejméně omezovala život obyvatel a fungování města. „Díky dobrému plánování a spolupráci s vedením měst a obcí nedochází k nadbytečným výkopovým pracím a jednotlivé oblasti se vždy připojují postupně, dle předem dohodnutého harmonogramu,“ vysvětluje Zdeněk Bumbálek, ředitel programu výstavby FTTH sítí ve společnosti T-Mobile, a dodává: „Fungujeme na principu výstavby sdílené optické sítě, čímž zamezujeme nutnosti opětovné výstavby ze strany dalšího operátora. Obyvatelé města či obce tím získají širší možnosti výběru poskytovatele internetového připojení a díky konkurenčnímu prostředí ve finále i lepší cenové podmínky. Připojení jednotlivých objektů (domů) je pro vlastníky nemovitosti zdarma, koncoví zákazníci (obyvatelé domů) mohou uzavřít smlouvu na internetové připojení až ve chvíli, kdy ho budou potřebovat.“

V rámci projektů T-Mobilu se nepřipojují pouze bytové nebo rodinné domy, ale i městské úřady, služebny městské policie, hasičské zbrojnice, školy, školky, nemocnice a další objekty důležité pro chod města. Ukazují to i příklady tří měst, která se přidala na mapu pokrytí optickou sítí v Česku.

Česká Lípa: Spolehlivý internet pro modernizaci vzdělávání

Na žádost města Česká Lípa bylo do projektu výstavby optické sítě začleněno i napojení několika místních škol včetně například ZUŠ v Arbesově ulici. Díky dobře fungujícím vztahům mezi společností T-Mobile a místními autoritami a za zásadního přispění zástupců radnice se podařilo najít kompromis mezi technickou náročností vybudování této přípojky a požadavky města na provádění stavebních prací. Navíc byl projekt dokončen v souladu s pevně stanoveným časovým rámcem. „Zahrnout připojení našich škol do pokrytí optickou sítí pro nás bylo zásadní, protože jsme přesvědčeni, že dostupnost rychlého a spolehlivého internetu nám otevírá nové možnosti ve výuce našich studentů. Díky tomu budou školy schopny přinést do tříd interaktivní online výukové prvky a přizpůsobit se moderním vzdělávacím trendům. Věříme, že se tato investice promění v dlouhodobý přínos pro naše město a nynější i budoucí studenty a jejich rodiče,“ shrnuje výhody optického internetového připojení pro město a jeho občany starostka Jitka Volfová.

Klíčová fakta:

Termín započetí realizace projektu a termín plánovaného dokončení: 2020–2024

Aktuální počet přípojek: 5 600 z celkem projektovaných 11 300

Highlight: Připojení několika škol na základě požadavku města

 

Tanvald: Optika bez hranic

Projekt města Tanvald ukázal, že ani obtížná topografie nemusí bránit modernizaci. Budova městské policie je umístěna mimo centrum města na druhém břehu řeky Kamenice, ale pro vedení města a bezpečnost obyvatel je jedním z klíčových míst k pokrytí. Plánování vyžadovalo nejen technickou přesnost a výrobu speciální samonosné konstrukce pro překonání vodního toku, ale také rozsáhlé vyjednávání se soukromými vlastníky pozemků, přes které probíhá trasa vedení, a v neposlední řadě získání dvou variant územního rozhodnutí. Přes náročné podmínky, za kterých je projekt realizován, je nyní jisté, že budovu městské policie se podaří k optické síti připojit. Příklad města Tanvald potvrzuje, že při oboustranné spolupráci může operátor pomoci městu s modernizací i ve velmi složitých oblastech, a jeho starosta Vladimír Vyhnálek k projektu dodává: „Díky spolupráci se společností T-Mobile se podařilo pokrýt optickou sítí již dvě třetiny našeho města. Projekt navíc zahrnuje i infrastrukturu, kterou si od operátora pronajímáme pro provozování metropolitní sítě. Tu využíváme mimo jiné k optimalizaci komunikace a poskytování moderních služeb pro naše občany a správu městské infrastruktury.“

 

Klíčová fakta:

Termín započetí realizace projektu a termín plánovaného dokončení: 2020–2024

Aktuální počet přípojek: 1 791 z projektovaných 2 293

Highlights: Připojení objektu Městské policie Tanvald, pronájem chrániček pro metropolitní síť městu

 

Neratovice: Rychlý internet pro město i občany

Projekt pokrývání a modernizace šestnáctitisícového města Neratovice je díky podpoře ze strany vedení města již téměř u konce. Díky dobře nastavené spolupráci s radnicí dosáhl operátor během 2 let pokrytí bezmála 75 % domácností ve městě. Realizace optické sítě probíhala ve dvou fázích, kdy v první došlo k modernizaci původní sítě s koaxiálními přípojkami a ve druhé pak k výstavbě přípojek nových. Svojí součinností město Neratovice přispělo k maximalizaci počtu připojených domácností, ale i k připojení řady městských objektů. „V rámci našeho města se snažíme neustále držet krok s moderními technologiemi. Výstavba infrastruktury pro optický internet je pro nás zásadní krok směrem k digitálnímu rozvoji. Možnost využít výhody moderního a spolehlivého internetového připojení mají tedy i základní a střední školy, školky, městský úřad a v neposlední řadě tuto možnost získají lékaři v nově budované poliklinice,“ uvádí k výstavbě optické infrastruktury Roman Kroužecký, starosta města Neratovice.

 

Klíčová fakta:

Termín započetí realizace projektu a termín plánovaného dokončení: 2022–2023

Aktuální počet přípojek: 4 353 z celkových cca 6 000

Highlight: Připojení nově vznikající Polikliniky Neratovice

 

Přes tyto úspěchy je ale budování optické sítě v řadě jiných případů výrazně náročnější a zdlouhavější, ať už kvůli územním specifikům jednotlivých lokalit nebo málo pružnému českému stavebnímu zákonu. „Aktuální legislativa může v některých případech prodloužit dobu mezi žádostí o povolení k výstavbě a skutečným zahájením realizace až o tři roky,“ komentuje dále situaci Bumbálek. Výstavba optické sítě často naráží i na blokační požadavky ze strany samotných obcí, které v souvislosti s budováním optické sítě vyžadují například i stavbu úplně nových chodníků nebo jiné práce nad rámec budované infrastruktury: „Cílem T-Mobilu je pokrývat celistvá území obcí a přinášet kvalitní optický internet všem jejich obyvatelům. Neúměrné požadavky některých obcí nás ale nutí ořezávat zamýšlené pokrytí o nejnákladnější části území, abychom udrželi alespoň základní ekonomiku projektů, jejíž návratnost se i tak pohybuje v řádu i několika desetiletí. Z podstaty věci jsme pak nuceni redukovat naše záměry, zejména v oblastech s individuální rodinnou zástavbou, kde je potřeba náhrady zastaralé telekomunikační infrastruktury největší,“ vysvětluje Bumbálek. Bez zásadních změn stavební legislativy a změn v přístupu některých obcí bude Česká republika dlouhodobě zaostávat v budování optických sítí, které jsou nezbytné pro rozvoj digitalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství. Už nyní je Česko v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie v tempu výstavby optických přípojek výrazně pozadu. „Pevně věříme, že politická reprezentace si to uvědomuje a příjme v dohledné době opatření, která podpoří urychlení výstavby optických sítí,“ uzavírá Bumbálek.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz