T-Mobile proti hate speech: Operátor se zapojuje do boje s předsudečným násilím, spolupracuje s organizací In IUSTITIA

Nenávistné projevy v online prostředí jsou stále častější. Společnost T-Mobile, která je jedním z největších poskytovatelů digitálních technologií v Česku, se proto spojí s neziskovou organizací In IUSTITIA a společně se zaměří na boj s verbálním násilím a pomoc lidem vystaveným nenávistným projevům. Pro T-Mobile je digitální inkluze a bezpečí na internetu jedním z pilířů dlouhodobé ESG strategie. 

Verbální násilí a nenávistné projevy online zažila dle studie Disability Horizon téměř polovina lidí s postižením a 60 % mladých Čechů mu bylo svědkem, což je mnohem více než v okolních zemích. Nenávistné projevy směřují velmi často také na LGBTQ+ skupiny, přičemž jen 1 z 5 projevů je nahlášený na policii a o nenávistných projevech vůči vlastním dětem se nedozví až 90 % rodičů. Kyberšikana má přitom zničující dopad na psychiku obětí a často eskaluje do fyzického násilí.  

T-Mobile se proto rozhodl aktivně bojovat proti verbálnímu násilí nejen v internetovém prostředí a spojuje se s neziskovou organizací In IUSTITIA, která se jako jediná v Česku komplexně zabývá předsudečným násilím.

„Jako digitální leader se snažíme především lidi spojovat, ale zároveň si uvědomujeme, že online prostředí nabízí také prostor ke kyberšikaně a dalším negativním jevům. Chceme dělat digitální svět bezpečnější pro všechny, a proto jsme se rozhodli proti nenávistným projevům dlouhodobě bojovat,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti v T‑Mobile, a dodává: „Máme velkou radost, že spojujeme síly právě s profesionály z In IUSTITIA, kteří mají v oblasti předsudečného násilí téměř patnáctiletou praxi a jsou prakticky jedinou organizací, jež se mu věnuje v celé jeho šíři.” 

Prvními společnými kroky v rámci dlouhodobého partnerství bude vytvoření informačních webových stránek pro oběti předsudečného násilí a spolupráce v rámci srpnového Prague Pride festivalu. In IUSTITIA téma také přináší do veřejného povědomí i odborné diskuse, s čímž operátor do budoucna chce pomoci.

„V současné době je předsudečným násilím ohrožen každý desátý obyvatel České republiky. Verbální útoky, fyzické či sexualizované násilí motivované předsudky útočníka vůči napadenému mají zásadní dopady na život konkrétních lidí, ohrožených komunit i celého demokratického zřízení. Řešení musíme přinést jako celá společnost,“ popisuje Klára Kalibová, ředitelka nevládní organizace In IUSTITIA, která se zaměřuje na pomoc individuálním poškozeným, monitoring předsudečného násilí i vzdělávání policie a státního zastupitelství. „T-Mobile svojí veřejnou podporou dává najevo, že téma předsudečného násilí se týká náš všech a každý máme prostor se mu postavit v online diskuzích, odmítnutím šikany a stereotypizace či podporou těch, kterých se násilí týká,“ doplňuje Kalibová.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz