T-Mobile rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které bojují s předsudečným násilím

Společnost T-Mobile pokračuje v aktivitách podporujících osoby vystavené nenávistným projevům. Na začátku roku otevře přihlašování do grantového řízení, v němž rozdělí 1 500 000 korun organizacím, které pomáhají skupinám ohroženým předsudečným násilím, šíří osvětu a zvyšují motivaci obětí trestné činy hlásit. Operátor také podporuje právě probíhající kampaň „Chyba v zákoně“ neziskové organizace In IUSTITIA, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu lidí vystavených předsudečnému násilí.

 

„Otevřená grantová řízení mají v T-Mobilu dlouhou tradici a vždy se jimi snažíme reflektovat aktuální společenská témata. V minulosti jsme podporovali například projekty zaměřené na mediální gramotnost a boj s dezinformacemi nebo organizace řešící problém samoty a sociální izolace, který se zásadně zviditelnil v době koronavirové pandemie. Nyní jsme se rozhodli podpořit aktivity, které pomáhají obětem nenávistných projevů,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

 

Grantové řízení se otevře na začátku roku 2024, ale už na 14. prosince je pro zájemce připraven webinář, který blíže představí zaměření a průběh grantového procesu. O finanční podporu budou moci žádat nejen neziskové a příspěvkové organizace, ale i neformální skupiny a vysoké školy. Odborným garantem řízení je organizace In IUSTITIA a administrátorem Nadace VIA. Více informací je k dispozici na www.t-mobile.cz/udrzitelnost a sociálních sítích operátora.

 

Klára Kalibová, ředitelka In IUSTITIA, k plánovanému řízení říká: „Cílem je synergicky podpořit boj proti předsudečnému násilí a využít kompetenci lokálních a komunitních organizací. Věříme, že právě ony mají přístup k lidem, kteří se s předsudečným násilím setkávají a potřebují být vhodným způsobem informováni o svých právech a možnostech ochrany. Jsme přesvědčeni, že se setkáme s kreativními a inovativním přístupy k řešení problému předsudečného násilí. In IUSTITIA poskytne držitelům grantu odbornou podporu v průběhu realizace projektů.“ 

 

T-Mobile podporuje také právě probíhající osvětovou kampaň „Chyba v zákoně“, která upozorňuje na nedostatečnou právní ochranu lidí ohrožených předsudečným násilím. Cílem kampaně organizace In IUSTITIA je poukázat na nerovný přístup ke spravedlnosti, který zažívají oběti předsudečného násilí, a dosáhnout novelizace trestního zákoníku. Operátor na kampaň upozorňuje prostřednictvím videospotů na vybraných prodejnách po České republice a na sociálních sítích. Více informací na www.chybavzakone.cz


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz