T-MOBILE ÚSPĚŠNĚ UKONČIL TESTY V RÁMCI PROJEKTU C-ROADS

  • Čtyřletou práci v celoevropském projektu završil T-Mobile úspěšnými testy
  • T-Mobile obohatil údaje z provozu o meteorologické informace, spolehlivost informací zvýšilo i využití dat z mobilní sítě
  • Aplikace Dopravní rádce názorně ukazuje všechny dostupné dopravní informace

Praha, 16. září 2020 – Projekt C-Roads má za úkol zajištění inteligentní a bezpečné mobility v evropských státech. T-Mobile se v jeho rámci zaměřil na včasné rozpoznávání dopravních komplikací a rychlou identifikaci nebezpečných situací. Data získaná z jednotlivých zdrojů navíc rozšířil o další údaje a zlepšil tak kvalitu poskytovaných informací.

C-Roads, jako jednotný celoevropský systém předávání dopravních informací, bude zajišťovat aktuální a věrohodné informace o dopravní situaci. Řidiči se díky němu budou moci operativně vyhnout koloně, připravit se na silnou lokální bouřku, případně včas zpomalit, pokud se budou blížit k nehodě. Data budou do systému proudit z čidel různých výrobců v automobilech i infrastruktuře a zpracovávat je bude řada vládních i soukromých organizací. A právě přenos dat mezi jednotlivými systémy pomocí různých technologií prověřily s úspěchem testy, které T-Mobile uskutečnil během letošního jara a léta.

„Díky technologii, kterou T-Mobile do C-Roads přispívá, je projekt opět o krok blíž svému cíli. Tím je spolehlivé a bezpečné řízení dopravy v nadnárodním evropském měřítku, kde budou stejně jako například v letecké dopravě garantem dopravních informací jednotlivé státy,“ říká Martin Buša, ředitel divizí ICT služeb T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „C-Roads propojí všechny náležité systémy v rámci dopravní infrastruktury, naučí je vzájemně komunikovat a předávat informace, které budou ověřené a státem garantované.“

T-Mobile se v projektu zaměřil na události typu Traffic jam ahead (varování před kolonou) nebo Weather condition warning (varování před špatným počasím) a Hazardous area notification (varování před nebezpečnými místy na silnici). Tyto informace T-Mobile předával prostřednictvím integrační platformy všem partnerům projektu C-Roads.

T-Mobile také vyvinul aplikaci Dopravní rádce, která ukazuje údaje ze systému v podobě srozumitelné pro řidiče. Aplikace agreguje dopravní informace z několika oficiálních zdrojů (dopravní informace z C-Roads obohacuje o data z mobilní sítě a z Chytrého auta T-Mobile, informace o aktuální meteorologické situaci, seznam nebezpečných lokalit). Zobrazuje tedy všechny dostupné dopravní informace, varuje například před zácpami a před meteorologickými jevy s vlivem na dopravu, nehodách nebo předpokládaném zdržení na trase. Aplikace pracuje v systémech Android i iOS a v tuto chvíli je dostupná pouze účastníkům pilotního provozu.

Více informací o projektu C-Roads Czech Republic najdete na www.c-roads.cz

Více informací o mezinárodní Platformě C-Roads najdete na www.c-roads.eu

 


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz