T-Mobile v roce 2022

V Praze, 23. února - Pokud se o roce 2021 mluvilo jako o turbulentním, pak se pro rok 2022 bude hledat jen stěží vhodné přirovnání. Loňský rok přinesl řadu událostí, které i pro tak stabilního operátora, jakým T-Mobile je, byly v mnoha ohledech výzvou. „Do našeho provozu a aktivit se promítl vojenský konflikt, výrazný nárůst inflace i zdražování různých komodit, pohonných hmot nebo energií – jen energie na provoz našich sítí, které jsou energeticky náročné, se zdražily pětinásobně,“ uvedl Jose Perdomo Lorenzo, generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic. Přetrvávala regulatorní situace, která nedovolovala pokrývat Českou republiku optickou sítí rychleji. Operátor v loňském roce čelil také mnoha hackerským útokům, kterým se ubránil. Všechny výkyvy se díky optimalizaci zdrojů a diverzifikaci rizik podařilo ustát a firma potvrdila znovu svou stabilitu.

Propojená země

Aby si zákazníci mohli užít to nejlepší a nejnovější, zaměřil se T-Mobile vloni se na 5G a pokračoval v naplňování vize Propojená země, která si klade za cíl pokrýt Českou republiku vysokorychlostním připojením v podobě 5G a optické sítě. Optický internet, jehož předností je stabilní a rychlé připojení se symetrickým downloadem a uploadem, mohlo ke konci roku 2022 využívat 363 468 domácností. Tempo pokrývání dalších lokalit se z velké míry odvíjí od regulatorních požadavků a operátor má minimum možností, jak jej urychlit. I proto uzavřel dohodu s Vodafone Czech Republic o vzájemném zpřístupnění infrastruktury, díky které by měla být výstavba optické sítě šetrnější, efektivnější i rychlejší. Na trh pro rychlé datování uvedl cenově dostupný 5G telefon T Phone a představil nové tarifní portfolio reagující na rostoucí spotřebu dat.

Zaměřeno na zákazníky

Operátor připravil řadu nabídek pro rezidentní zákazníky - letní kampaň nabídla i dvojnásobnou porci dat a zároveň přinesla i odměny za čerpání. Uživatelé předplacených karet si v aplikaci zase vybírali odměny za dobití. U T-Mobile TV se povedl náročný přesun vybraných televizních stanic z SD kvality do HD a aplikace Můj T-Mobile se dočkala rozšíření o sekci Magenta Love.

Divize T-Business pro firemní zákazníky se opět zaměřila na výstavbu privátních 5G sítí pro univerzity a průmysl. Privátní kampusové 5G sítě se vloni rozrostly na Technickou univerzitu Liberec a pracoviště CEITEC na VUT Brno. Velký potenciál kampusových sítí mohla vloni poprvé prověřit v komerčním využití také privátní sféra - společnosti KVADOS či Toyota. Od ledna se divize stala hlavním partnerem platformy Národního centra Průmyslu 4.0 při CIIRC ČVU a vznikl i společný Testbed pro Průmysl 4.0, podporující rozvoj výzkumného a experimentálního prostředí. 

Zásadním krokem na poli kybernetické bezpečnosti bylo otevření nového Security Operations Centre na pražských Roztylech. Inovované centrum funguje v módu 24/7/365, reaguje na neustále rostoucí počet kybernetických hrozeb a nabízí nejmodernější technologie jako war room na řešení kyberútoků či interaktivní dashboard a zapojuje celkem 80 security profesionálů.  

Na potřebu vyššího firemního zabezpečení reagovaly nové tarify pro firemní zákazníky, které jsou doplněné službami pro zabezpečení mobilních zařízení. Na zjednodušení firemní komunikace se zákazníky zacílila služba Rich Business Messaging, kterou nabídl T-Mobile jako první operátor v ČR. Firmy díky ní mohou se zákazníky komunikovat v reálném čase pomocí zabezpečených zpráv, bez nutnosti využívat aplikace třetích stran.  

ESG

Jako jeden z největších zaměstnavatelů v ČR klade T-Mobile i důraz na své zaměstnance – řeší flexibilitu, v rámci různých rozvojových programů jejich vzdělávání i ochranu zdraví.

Téma zdraví, i když duševního, pomáhá řešit také v komunitách. Ve spojení s neziskovou organizací Nevypusť duši byl připraven unikátní průzkum, zaměřený na duševní zdraví dětí z pohledu dospělých. Průzkum, který přinesl dosud chybějící data, ukázal jak na nedostatečnou osvětu, tak i na i mylné představy o dostupnosti odborné péče. Na průzkum navázaly workshopy.

V reakci na stále rostoucí počet online podvodů se operátor z pozice digitálního leadera zaměřil i v rámci bezpečí na internetu. Ve spolupráci s Policií ČR a Ministerstvem vnitra spustil edukační kampaň Klik pro klid, která zahrnula sérii školení a online podporu bezpečného chování na internetu.  

Operátor spustil také klíčové aktivity směřující ke zmírnění klimatických změn. Na provoz využívá ze 100 % elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, optimalizuje technologickou infrastrukturu, snižuje spotřebu materiálu, dbá na eliminaci plastů, podporuje cirkulární ekonomiku. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou také spustil u Kostelce nad Černými lesy dlouhodobý unikátní projekt Chytrá lesní krajina. Cílem projektu je pomocí technologií jako 5G sítě a IoT zkoumat přírodní děje a přizpůsobit se tak probíhajícím klimatickým změnám.

S projektem Klíče k médiím pomáhá T-Mobile zvyšovat mediální gramotnost studentů základních a středních škol.  Projekt nabízí obsah pro učitele i širokou veřejnost ve formě videí a podcastů, doplněných veřejnými debatami a soutěžemi, v nichž si mohou studenti vyzkoušet mimo jiné novinářskou práci. Autorem projektu Klíče k médiím je spolu s T-Mobile novinář a mediální manažer Vladimír Piskáček. 

V loňském roce rezonovalo zejména téma Ukrajiny. Zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu už rok, co tuto zemi svírá válka. Aktivity operátora na podporu Ukrajiny přesáhly částku 95 milionů korun.

Meziroční souhrn:  

  • Celkový počet zákazníků meziročně mírně stoupl o 2 %, na 6,423 milionu
  • Počet uživatelů předplacených karet klesl o 1,1 % na 1,956 milionu
  • Počet diváků T-Mobile TV vzrostl o 10,5 % na 237 000
  • Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 47,4 %
  • Investice v ČR dosáhly 4, 87 miliardy korun
  • Meziroční růst tržeb stoupl o 4,7 % na 30,1 miliardy korun
  • EBITDA (AL) mírný nárůst o 2,3 % na 12,349 miliardy korun

 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz