Unikátní technologicko-umělecký projekt, který vznikl díky běžkařům Jizerské 50, umělé inteligenci a 5G síti T-Mobile

Propojení sportu, technologií a umění. To mohli zažít fanoušci v rámci nedělního tradičního závodu Jizerská 50. Všichni běžci na trati totiž svým výkonem přispěli k finální podobě živé umělecké instalace, a to i za pomoci umělé inteligence. Toto dílo bylo umístěné na jediný den před obchodním centrem Arkády Pankrác v Praze. Společnost T-Mobile se rozhodla skrze unikátní projekt propojit svět sportu a umění pomocí nejmodernějších technologií přenosu dat. Během nedělního závodu Jizerské 50 vzniklo vizuální dílo ve formě animace, která v reálném čase reflektovala dění na trati. Poprvé v České republice tak bylo možné sledovat a zachytit sportovní závod touto netradiční formou.  

Představte si, že závodíte v běhu na lyžích v Jizerských horách, mírně fouká vítr a vás čeká první stoupák. Ve stejnou chvíli se na digitální instalaci v Praze objeví tisíce barevných částic rozpohybovaných nejrůznějšími typy dat – od počasí po množství běžců. To vše je zasazeno do miniatury reliéfu Jizerských hor. Vznikne tak naprosto unikátní umělecko-technologické dílo, které pohánějí anonymizovaná data sbíraná přímo v Bedřichově a přenášená 5G sítí T-Mobile do Prahy.

„Právě anonymizovaná data o pohybu letošních více než 4 000 závodníků sehrála ve finální podobě uměleckého díla velmi důležitou roli a určila jeho podobu a dynamiku. Každý závodník měl čip, který kontroloval, kdy projede checkpointem. Čím více běžkařů například v danou chvíli projelo checkpointem, tím více se daný abstraktně ztvárněný checkpoint v animaci začal rozpadat na jednotlivé částečky,“ vysvětluje Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika.

Pro vznik díla bylo celkově nutné zkompletovat několik datových vstupů. Jednalo se o zmíněná real-time anonymizovaná data o pohybu běžkařů sesbíraná z online časomíry Jizerské 50. Dále real-time data z hydrometeorologického ústavu, jako například směr větru, teplota nebo svit. V neposlední řadě se jednalo o data topografická a geografická. Základem animace je totiž mapa trati, která je zasazena do miniatury reliéfu Jizerských hor, dokonce v poměru 1:1. Animaci pak spoluvytvářely i předem naprogramované assety a data z loňského ročníku závodu Jizerská 50, která sloužila jako simulace při vyvíjení celkového mechanismu. Vše se pak přes 5G síť T-Mobile posílalo k další modelaci umělou inteligencí a bylo komponováno do výsledného díla.

Hlavním záměrem operátora bylo reálně demonstrovat využití moderních technologií, které otevírají nové možnosti do dalších oblastí. V tomto případě například ukazuje na možné spojení fyzického offline světa pohybu, online světa dat a světa umění, což může oslovit širší populaci.

„V dnešním digitálním světě s široce dostupnými technologiemi vidíme spoustu příležitostí k propojování zdánlivě nespojitelného. Virtuální spojení sportu a umění skrze náš projekt může nadchnout nejen sportovce, ale i milovníky designu, umělé inteligence nebo technologického pokroku. Dílo může různé komunity oslovit i propojit a každý se může výsledkem na chvíli nechat ‚unést‘,“ dodává Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika. 

Projekt pro T-Mobile kreativně, strategicky i organizačně zpracoval tým Ticino, tvořený odborníky z reklamní sítě WPP, o produkci uměleckého díla se postarala produkční agentura Nice!, o zvuk pak oceňované brazilské studio Hefty. Komunikačním partnerem celého projektu je agentura Raul, organizátor Jizerské 50. Celý přípravný proces kampaně trval zhruba 3 měsíce a hlavním cílem bylo inspirovat, propojovat a ukázat, co dnešní technologie umožňují i v rovině umění. 

Výsledný minutový sestřih celého přenosu najdete zde https://youtu.be/T_cpBNMTics


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz