Změny ve vedení T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom

  • Juraj Bóna ředitelem Komerční divize Česká republika

Praha, Bratislava, 1 března 2019 – Společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom od 1. března výrazně mění model svého řízení. Mění se nejen organizační struktura společností, ale zároveň se upravují úlohy některých členů managementu. Důležitou změnou je opuštění současného business modelu rozdělujícího aktivity do separátních B2C a B2B divizí.

Zásadní novinkou je vznik nové Divize zákaznické zkušenosti a transformace, s cílem propojit know-how a zkušenosti expertů z několika oblastí na federální úrovni. Zásadním mottem pro transformaci společnosti i budoucí nabídku je zaměření na zákazníka. Divize bude brát potřeby zákazníka již v první fázi vývoje produktů, s důrazem na využití digitálních nástrojů a big dat. Fungování na federální úrovní přinese ještě více synergií v oblasti připojení k síti, tvorby obsahu či služeb pro firemní zákazníky a ICT řešení pro největší klienty. Novou jednotku povede Peter Škodný (dosud výkonný ředitel B2B a ICT pro Česko a Slovensko).

Každá země bude mít samostatnou Komerční divizi zaměřující se na cenotvorbu, prodej, zákaznickou podporu, marketing, a externí komunikaci. Tyto divize nově zastřešují jak B2C, tak B2B oblasti. V čele Komerční divize Česká republika stane 1. 3. 2019 Juraj Bóna (v současné době ředitel B2C a FMC), jenž se ke stejnému dni stává i členem vrcholného managementu. Na Slovensku tento úkol převezme Dušan Švalek, v současnosti výkonný ředitel rezidentního segmentu TMCZ a ST.

Ostatní divize se i nadále budou věnovat svým současným agendám v oblastech technologií, finance, HR, právních a Corporate Affairs, a to na federální úrovni.

Juraj Bóna (1974) vystudoval Fakultu ekonomické informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Svou kariéru započal roku 1998 jako auditor a účetní v poradenské společnosti Ernst & Young. Od roku 2003 pracuje pro skupinu Deutsche Telekom Group (Slovak Telekom, následně v TMCZ), nejdříve ve finanční divizi, od roku 2014 na nejrůznějších marketingových pozicích. V roce 2016 se stal ředitelem marketingu a produktového managementu pro segment domácností pro T-Mobile a Slovak Telekom.

„Jsem hrdý na úspěchy, jichž T-Mobile v posledních letech dosáhl, především pak v oblasti atraktivních nabídek fixních a mobilních služeb. Chceme stavět na těchto solidních základech Naším cílem je nabízet nejrychlejší mobilní a pevný internet většině českých domácností a uspokojovat všechny zásadní požadavky, které zákazníci mohou vůči modernímu telekomunikačnímu operátorovi mít,“ komentuje Bóna své plány.

José Perdomo Lorenzo, generální ředitel TMCZ a Slovak Telekomu, dodává: “Reorganizace na nejvyšší úrovni si klade jediný cíl  - lépe sloužit zákazníkům. Chceme veškeré úsilí zaměřit na jejich potřeby a posílit know-how na federální úrovni v přístupu ke všem službám a produktům. Cílem vytvoření Komerčních divizí je být v bližším kontaktu se zákazníky na daném trhu a urychlit cestu k digitalizaci.“


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz