BÝT SPOLU: GRANTOVÁ VÝZVA „T-MOBILE POMÁHÁME“ BOJUJE S OSAMĚLOSTÍ

  • T-Mobile reaguje na aktuální situaci spojenou s koronavirovou krizí
  • Operátor v grantové výzvě rozdělí celkem dva miliony korun

Praha, 10. června 2020 – Každý rok vypisuje T-Mobile grantové řízení, jímž se snaží reflektovat aktuální společenská témata. Zatímco v roce 2019 operátor podpořil třináct projektů zaměřených na mediální gramotnost a boj s dezinformacemi, v roce letošním se chce zaměřit na projekty řešící problém samoty a sociální izolace, který se zásadně zviditelnil v době koronavirové krize. Na boj se samotou T-Mobile věnuje 2 miliony korun, maximální výše grantu je 200 000 Kč. Uzávěrka přihlášek do grantového řízení je 31. července, výsledky pak budou vyhlášeny 11. září 2020.

Samota jako společenský problém

Ve společnosti, především pak v městských oblastech, přibývá dlouhodobě sociálně izolovaných a osamělých lidí. Osamělostí netrpí jen senioři, lidé ji podle studií zažívají nejčastěji ve třech fázích života – kolem třicátých narozenin, kolem pětapadesáti a před devadesátinami a těmito pocity trpí podle některých průzkumů až tři čtvrtiny dotázaných. Izolace, jíž byla v posledních měsících vystavena většina z nás, je pro mnoho lidí dennodenní realitou, která působí negativně nejen na lidskou psychiku, ale i na fyzické zdraví: Dlouhodobá osamělost působí na lidské zdraví stejně jako kouření 15 cigaret denně a zvyšuje riziko demence o 40 %. Osamělí lidé umírají dříve než lidé se zdravými sociálními vazbami (informace čerpány mj. zde).

Být spolu

Cílem letošní grantové výzvy T-Mobile Pomáháme na téma Být spolu je podpořit projekty, které se zaměřují na řešení právě problému osamělosti. Může jít o projekty, které:

  • pomocí moderních technologií usnadňují komunikaci těm, kteří se buď vlivem epidemie, nebo z jiných důvodů ocitli v izolaci, a trpí pocity osamělosti;
  • posilují komunitní vazby s důrazem na zapojení osamělých lidí (singles, rodiče samoživitelé, děti, senioři, handicapovaní…);
  • informují o problému osamělosti a rizicích s ním spojených;
  • propojují seniory, nemocné či sociálně slabé s jejich blízkými atd.

Šanci na získání grantu mají projekty odpovídající zadání a zaměřené na měřitelný a dlouhodobý pozitivní dopad na společnost. O grant mohou žádat všechny typy neziskových organizací včetně neformálních skupin, a to prostřednictvím formuláře umístěného na www.t-mobile.cz/pomahame do 31. července 2020.

Maximální výše jednoho grantu je 200 000 Kč, jeden žadatel může přihlásit pouze jeden projekt. Podmínkou udělení grantu je spolufinancování grantu ve výši min. 10 % ze žádané částky. V případě větší finanční náročnosti projektu může komise výjimečně rozhodnout o udělení vyšší podpory.

V případě dotazů se obracejte na pomahame@t-mobile.cz.    


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz