Q3 2020: ROSTOUCÍ ZÁJEM O MOBILNÍ DATA – PODPORA ČESKÉ EKONOMIKY – GIGABITOVÁ SPOLEČNOST

  • Nárůst nejen datové spotřeby zákazníků stále pokračuje
  • Stabilní finanční situace
  • Stojíme při našich zákaznících

Praha, 12. listopadu 2020 – Také ve třetím čtvrtletí 2020 ovlivnila život v Česku i stav hospodářství pandemická situace. Ve druhém čtvrtletí se T-Mobile soustředil na opatření pro nastartování ekonomiky. V letních měsících pak přišel s unikátní kampaní pro oživení turistického ruchu v České republice. Navzdory nejisté ekonomické situaci způsobené pandemií dosáhl T-Mobile ve třetím čtvrtletí zlepšení klíčových finančních ukazatelů ve srovnání s druhým čtvrtletí 2020. I nadále se největší tuzemský mobilní operátor úspěšně věnoval svým strategickým cílům, zejména liberalizaci internetu a budování gigabitové společnosti. V oblasti CSR operátor rozdělil téměř dva miliony korun na projekty zaměřené na boj proti osamělosti a sociální izolaci, jež zapříčinila pandemie koronaviru.

„Po zdánlivě bezstarostném létě jsme si všichni museli znovu uvědomit, v jak nejisté době se nacházíme. Spolehlivé telekomunikační služby jsou nezbytné a jsem rád, že je můžeme našim zákazníkům poskytovat,“ říká Juraj Bóna, ředitel T-Mobile pro Českou republiku, a doplňuje: „Díky našim službám mohou být zákazníci stále ve spojení, ať už se jedná o kontakt s blízkými, pracovní záležitosti či distanční výuku.“

T-Mobile v červenci a srpnu uvedl unikátní kampaň „Spolu po magentové“ na podporu tuzemského cestovního ruchu. Ve více než 1 000 turistických lokalitách využily nabídku neomezených dat zdarma desítky tisíc zákazníků. Dostupný mobilní internet pro každého podpořil T-Mobile také novou nabídkou datových balíčků pro uživatele předplacených karet Twist i virtuálního operátora Kaktus nebo porcí 24 GB zdarma za nákup chytrého telefonu.

Navzdory komplikovaným podmínkám v letošním roce pokračovala výstavba optické sítě T-Mobile podle plánu i ve třetím čtvrtletí. Za devět měsíců rozšířil operátor pokrytí o dalších 40 000 domácností. Do konce roku by mělo přibýt dalších více než 30 000 a celkové číslo se tak bude blížit hranici 200 000. I během léta pokračovalo pokrývání stanic pražského metra LTE sítí. T-Mobile rovněž v červenci dokončil výstavbu první „5G ready“ kampusové sítě v rámci spolupráce s VŠB-TUO.

V září operátor jako první nabídl svým zákazníkům zdarma Informační linku Hygienické služby České republiky 1221. V následujících měsících se T-Mobile soustředil na cílenou pomoc, například zdravotnickým zařízením, rodinám samoživitelů, školákům, kteří se nemohli účastnit distanční výuky…

Zákazníci

Mobilní služby: K 30. září 2020 poskytoval T-Mobile mobilní služby téměř 6,2 milionu zákazníkům, z nichž více než 58 % jsou tarifní uživatelé. Počet zákazníků využívajících předplacenou kartu v čase mírně klesá; naopak dvouciferně roste obliba M2M SIM karet pro chytrá zařízení, jejichž počet již přesáhl půl milionu.

Vysokorychlostní pevné připojení: Na konci třetího čtvrtletí 2020 využívalo pevné služby, včetně xDSL, Pevného internetu vzduchem nebo Pevného internetu do zásuvky 361 000 zákazníků; tedy o 18,4 % více než ve stejném období roku 2019.

TV: Televizní službu T-Mobile na IPTV a satelitní platformě sledovalo na konci třetího čtvrtletí 2020 celkem 184 000 zákazníků. To je meziročně o 48,4 % více.

V tisícíchQ1–Q3 2019Q1–Q3 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby6 2826 181-1,6 %
Tarifní 3 615 3 600 -0,4 %
Předplacené karty 2 185 2 037 -6,8 %
M2M 482 544 12,9 %
Přírůstek / úbytek zákazníků – mobilní služby95-84n/a
Tarifní 56 9 -83,9 %
Předplacené karty -4 -137 n/a
M2M 43 44 2,3 %
Zákazníci – fixní broadband30536118,4 %
Zákazníci – TV12418448,4 %
Provozní výsledky

Třetí čtvrtletí jen potvrdilo trend chování zákazníků, který započal během jarní vlny pandemie. Zákazníci i během letních měsíců hojně využívali telekomunikační služby, aby neztratili kontakt se svými blízkými, měli k dispozici vždy aktuální informace nebo pro práci z domova. Nárůst datového provozu byl rovněž ovlivněn unikátní letní kampaní „Spolu po magentové“.

Počet provolaných minut se meziročně zvýšil o 10 %, počet SMS o 32,5 % a přesáhl 4 miliardy. Celkový objem přenesených dat vzrostl ještě podstatněji: mobilní a FWA datový provoz meziročně o 41,1 %, objem dat přenesených pouze mobilními zařízeními se ve srovnání se stejným obdobím 2019 zvýšil o 58,1 %.

SpotřebaQ1–Q3 2019Q1–Q3 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion) 8 773 9 652 10,0 %
SMS (milion) 3 049 4 040 32,5 %
Data (TB) – mobilní síť 73 975 116 931 58,1 %
Data (TB) – mobilní a FWA přístup 227 911 321 528 41,1 %

Poznámka: Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu. Mobilní a FWA přístup zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky.

Finanční ukazatele

Výrazné zvýšení spotřeby zákazníků se projevilo také v růst tržeb – celkové výnosy z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru přesáhly 20,8 miliardy Kč za první tři čtvrtletí letošního roku. Zlepšení dosáhly klíčové finanční ukazatele rovněž v porovnání s obdobím od dubna do června letošního roku. Výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti a její postavení na českém trhu.

Finanční ukazatele  (v milionech Kč)Q1–Q3 2019Q1–Q3 2020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby 20 469 20 805 1,6 %
EBITDA After Lease 8 428 8 534 1,3 %

Poznámka: Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 15. Údaje byly zpětně upraveny.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz