T-MOBILE V ROCE 2020: PODPORA ZEMĚ, RYCHLÝ RŮST DAT A BUDOVÁNÍ GIGABITOVÉ SPOLEČNOSTI

  • Rychlý růst spotřeby dat pokračuje, zvýšený hlasový i SMS provoz
  • Budování gigabitové společnosti a propojování země – 5G síť, optika
  • Stabilní finanční a provozní výsledky

Praha, 26. února 2021 – Rok 2020 změnil naše životy. Navzdory všemu negativnímu, co pandemie koronaviru způsobila, se T-Mobile s nastalou situací zvládl vypořádat a prokázal, že stojí při svých zákaznících a při České republice. I v náročné době úspěšně pokračoval ve své vizi propojené země, liberalizaci internetu a budování gigabitové společnosti. Operátor uspěl v aukci na frekvence 5. generace, spustil 5G síť, rozšířil pokrytí nejmodernější optickou sítí a uvedl do provozu prví 5G kampusovou síť v České republice. Celkové investice dosáhly v roce 2020 částky 4,2 miliardy korun.

Po jarní vlně pandemie, kdy T-Mobile nabídl například zákazníkům neomezená data zdarma, se následně zaměřil na oživení české ekonomiky, restart firem a unikátní kampaní podpořil také tuzemský cestovní ruch. Podzimní vlna byla ve znamení pomoci ohroženým skupinám obyvatel. Například se jednalo o zajištění přístupu k distanční výuce – pro žáky bez internetového připojení nebo vybavení rodin samoživitelů, neomezená data ke studentským tarifům, bonusy za dobíjení. Hygienickým stanicím a nemocnicím T-Mobile bezplatně navýšil přenosové rychlosti pevného internetu a jejich zaměstnanci získali neomezená data zdarma. Firemní zákazníci mohli využít balíčky zvýhodněných služeb či audit bezpečnosti firemní sítě.

Rok 2020 byl pro T-Mobile klíčový nejen z pohledu pandemických opatření, ale i z hlediska budoucnosti. Zásadním momentem loňského roku byla aukce frekvencí pro sítě 5. generace. Úspěch v dražbě dává T-Mobile potřebné možnosti pro rozvoj, udržení konkurenceschopnosti a možnost vyrovnat se s rostoucími nároky zákazníků. Svou připravenost na další éru mobilních komunikací demonstroval T-Mobile spuštěním 5G sítě na začátku listopadu v Praze a v Brně. V loňském roce operátor rovněž uvedl do provozu první 5G kampusovou síť ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Navzdory složité epidemické situaci a panujícím opatřením rozšířil T-Mobile pokrytí nejmodernější optickou sítí o dalších 70 tisíc domácností na celkem 210 tisíc. V dalších letech by mělo tempo výstavby ještě akcelerovat i díky na sklonku roku ohlášenému společnému investičnímu projektu.

Enormní úsilí nejen během pandemie se odrazilo ve stabilních finančních a provozních výsledcích společnosti. Počet mobilních zákazníků dosáhl téměř 6,2 milionu, 368 000 zákazníků využívalo pevné připojení a 189 000 některou z televizních služeb. Celkové tržby dosáhly 28,3 miliardy korun.

„Uplynulý rok nám naplno ukázal, jak nezbytná je zásadní digitalizace Česka. Pro občany, pro školství i pro zachování konkurenceschopnosti firem. Jsem opravdu pyšný, že během tohoto období se naši zákazníci mohli spolehnout na jednu jistotu – že nezůstanou bez spojení. Síť T-Mobile prokázala svou kvalitu a miliardové investice do navyšování její kapacity a do technologií se v roce 2020 ukázaly jako plně oprávněné,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Jde o jednoznačné potvrzení správnosti naší strategie – špičková telekomunikační a informační infrastruktura je nezbytným prvkem pro vytvoření gigabitové společnosti.“

Zákazníci

Mobilní služby: K 31. prosinci 2020 využívalo mobilní služby T-Mobile bezmála 6,2 milionu zákazníků. Rozdělení mezi zákazníky se smlouvou a předplacené karty zůstává víceméně stejné: 65 % základny tvoří smluvní zákazníci.

Vysokorychlostní pevné připojení: V roce 2020 využívalo pevné služby (xDSL, Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky) 368 000 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 14,9 %.

TV: IPTV či satelitní TV služby T-Mobile používá 189 000 zákazníků (nárůst o 26,9 % ve srovnání s rokem 2019). .

V tisících20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby6 2656 178-1,4 %
Tarifní 3 591 3 607 0,4 %
Předplacené karty 2 173 2 021 -7,0 %
M2M 500 550 10,0 %
Přírůstek / úbytek zákazníků – mobilní služby77-87n/a
Tarifní 32 16 -50,0 %
Předplacené karty -15 -153 n/a
M2M 61 50 -18,0 %
Zákazníci – fixní broadband32036815,0 %
Zákazníci – TV14918926,8 %
Mobilní provoz – růst všech ukazatelů

Pandemická situace se projevila na všech ukazatelích provozu v mobilních sítích. Touha být v intenzivním spojení s blízkými, práce z domova, distanční výuka i hledání informací a zpravodajství představovalo zátěžovou zkoušku pro sítě T-Mobile, které v ní obstály na výbornou.

Objem mobilních dat (bez FWA služeb) meziročně vzrostl o 66 % na více než 166 000 TB. Datový provoz včetně FWA služeb (Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky, Pevný internet bez drátu) dosáhl téměř 451 tisíc TB (+43,6 % oproti roku 2019). Množství provolaných minut vzrostlo o 12,5 % na více než 13 miliard minut, textových zpráv zákazníci odeslali téměř 5,4 miliardy (+18,9 %).

Spotřeba20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion) 11 697 13 154 12,5 %
SMS (milion) 4 506 5 355 18,8 %
Data (TB) – mobilní síť 99 837 166 082 66,4 %
Data (TB) – mobilní a FWA přístup 314 079 450 999 43,6 %

Poznámka: Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu. Mobilní a FWA přístup zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky.

Mobilní data ještě dostupnější

Také v roce 2020 se T-Mobile zaměřil na liberalizaci internetu. Pro zákazníky to znamenalo nejen bezplatné navýšení objemu datových balíčků v generaci Můj tarif, ale i data zdarma za uzavření smlouvy on-line či pořízení nového chytrého telefonu.

Finanční ukazatele

V roce 2020 dosáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru 28,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %. Výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti a její postavení jedničky na českém trhu.

Finanční ukazatele  (v milionech Kč)20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby 27 924 28 358 1,6 %
EBITDA After Lease 11 506 11 365 -1,2 %

Poznámka: Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 15. Údaje byly zpětně upraveny.


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz