T-MOBILE V ROCE 2020: PODPORA ZEMĚ, RYCHLÝ RŮST DAT A BUDOVÁNÍ GIGABITOVÉ SPOLEČNOSTI

  • Rychlý růst spotřeby dat pokračuje, zvýšený hlasový i SMS provoz
  • Budování gigabitové společnosti a propojování země – 5G síť, optika
  • Stabilní finanční a provozní výsledky

Praha, 26. února 2021 – Rok 2020 změnil naše životy. Navzdory všemu negativnímu, co pandemie koronaviru způsobila, se T-Mobile s nastalou situací zvládl vypořádat a prokázal, že stojí při svých zákaznících a při České republice. I v náročné době úspěšně pokračoval ve své vizi propojené země, liberalizaci internetu a budování gigabitové společnosti. Operátor uspěl v aukci na frekvence 5. generace, spustil 5G síť, rozšířil pokrytí nejmodernější optickou sítí a uvedl do provozu prví 5G kampusovou síť v České republice. Celkové investice dosáhly v roce 2020 částky 4,2 miliardy korun.

Po jarní vlně pandemie, kdy T-Mobile nabídl například zákazníkům neomezená data zdarma, se následně zaměřil na oživení české ekonomiky, restart firem a unikátní kampaní podpořil také tuzemský cestovní ruch. Podzimní vlna byla ve znamení pomoci ohroženým skupinám obyvatel. Například se jednalo o zajištění přístupu k distanční výuce – pro žáky bez internetového připojení nebo vybavení rodin samoživitelů, neomezená data ke studentským tarifům, bonusy za dobíjení. Hygienickým stanicím a nemocnicím T-Mobile bezplatně navýšil přenosové rychlosti pevného internetu a jejich zaměstnanci získali neomezená data zdarma. Firemní zákazníci mohli využít balíčky zvýhodněných služeb či audit bezpečnosti firemní sítě.

Rok 2020 byl pro T-Mobile klíčový nejen z pohledu pandemických opatření, ale i z hlediska budoucnosti. Zásadním momentem loňského roku byla aukce frekvencí pro sítě 5. generace. Úspěch v dražbě dává T-Mobile potřebné možnosti pro rozvoj, udržení konkurenceschopnosti a možnost vyrovnat se s rostoucími nároky zákazníků. Svou připravenost na další éru mobilních komunikací demonstroval T-Mobile spuštěním 5G sítě na začátku listopadu v Praze a v Brně. V loňském roce operátor rovněž uvedl do provozu první 5G kampusovou síť ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Navzdory složité epidemické situaci a panujícím opatřením rozšířil T-Mobile pokrytí nejmodernější optickou sítí o dalších 70 tisíc domácností na celkem 210 tisíc. V dalších letech by mělo tempo výstavby ještě akcelerovat i díky na sklonku roku ohlášenému společnému investičnímu projektu.

Enormní úsilí nejen během pandemie se odrazilo ve stabilních finančních a provozních výsledcích společnosti. Počet mobilních zákazníků dosáhl téměř 6,2 milionu, 368 000 zákazníků využívalo pevné připojení a 189 000 některou z televizních služeb. Celkové tržby dosáhly 28,3 miliardy korun.

„Uplynulý rok nám naplno ukázal, jak nezbytná je zásadní digitalizace Česka. Pro občany, pro školství i pro zachování konkurenceschopnosti firem. Jsem opravdu pyšný, že během tohoto období se naši zákazníci mohli spolehnout na jednu jistotu – že nezůstanou bez spojení. Síť T-Mobile prokázala svou kvalitu a miliardové investice do navyšování její kapacity a do technologií se v roce 2020 ukázaly jako plně oprávněné,“ říká José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Jde o jednoznačné potvrzení správnosti naší strategie – špičková telekomunikační a informační infrastruktura je nezbytným prvkem pro vytvoření gigabitové společnosti.“

Zákazníci

Mobilní služby: K 31. prosinci 2020 využívalo mobilní služby T-Mobile bezmála 6,2 milionu zákazníků. Rozdělení mezi zákazníky se smlouvou a předplacené karty zůstává víceméně stejné: 65 % základny tvoří smluvní zákazníci.

Vysokorychlostní pevné připojení: V roce 2020 využívalo pevné služby (xDSL, Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky) 368 000 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 14,9 %.

TV: IPTV či satelitní TV služby T-Mobile používá 189 000 zákazníků (nárůst o 26,9 % ve srovnání s rokem 2019). .

V tisících20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Zákazníci – mobilní služby6 2656 178-1,4 %
Tarifní 3 591 3 607 0,4 %
Předplacené karty 2 173 2 021 -7,0 %
M2M 500 550 10,0 %
Přírůstek / úbytek zákazníků – mobilní služby77-87n/a
Tarifní 32 16 -50,0 %
Předplacené karty -15 -153 n/a
M2M 61 50 -18,0 %
Zákazníci – fixní broadband32036815,0 %
Zákazníci – TV14918926,8 %
Mobilní provoz – růst všech ukazatelů

Pandemická situace se projevila na všech ukazatelích provozu v mobilních sítích. Touha být v intenzivním spojení s blízkými, práce z domova, distanční výuka i hledání informací a zpravodajství představovalo zátěžovou zkoušku pro sítě T-Mobile, které v ní obstály na výbornou.

Objem mobilních dat (bez FWA služeb) meziročně vzrostl o 66 % na více než 166 000 TB. Datový provoz včetně FWA služeb (Pevný internet vzduchem, Pevný internet do zásuvky, Pevný internet bez drátu) dosáhl téměř 451 tisíc TB (+43,6 % oproti roku 2019). Množství provolaných minut vzrostlo o 12,5 % na více než 13 miliard minut, textových zpráv zákazníci odeslali téměř 5,4 miliardy (+18,9 %).

Spotřeba20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Minuty (milion) 11 697 13 154 12,5 %
SMS (milion) 4 506 5 355 18,8 %
Data (TB) – mobilní síť 99 837 166 082 66,4 %
Data (TB) – mobilní a FWA přístup 314 079 450 999 43,6 %

Poznámka: Mobilní data zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu. Mobilní a FWA přístup zahrnují mobilní datové tarify + Pevný internet bez drátu + Pevný internet vzduchem + Pevný internet do zásuvky.

Mobilní data ještě dostupnější

Také v roce 2020 se T-Mobile zaměřil na liberalizaci internetu. Pro zákazníky to znamenalo nejen bezplatné navýšení objemu datových balíčků v generaci Můj tarif, ale i data zdarma za uzavření smlouvy on-line či pořízení nového chytrého telefonu.

Finanční ukazatele

V roce 2020 dosáhly celkové tržby z mobilních a pevných služeb včetně prodeje hardwaru 28,3 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %. Výsledky potvrzují dobrý výkon společnosti a její postavení jedničky na českém trhu.

Finanční ukazatele  (v milionech Kč)20192020

Meziroční změna

(zaokrouhleno)

Celkové tržby 27 924 28 358 1,6 %
EBITDA After Lease 11 506 11 365 -1,2 %

Poznámka: Celkové tržby vykázány bez ICSS (samostatná jednotka mezinárodní DT organizace). EBITDA After Lease zohledňuje mezinárodní účetní standard IFRS 15. Údaje byly zpětně upraveny.


 
O společnosti

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,3 milionu zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu, provozuje již více než 1 042 5G vysílačů a svou sítí páté generace pokrývá 21 % obyvatel ČR. Jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka také budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.

Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.

T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou z priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. Kromě naplňování konkrétních cílů v rámci iniciativy Green Deal se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje i na zmírnění digitální propasti a mentální wellbeing a podporu společensky zodpovědných aktivit. Vůči společnosti jako celku pak přijal auditovatelný závazek, že do konce roku 2024 budou mít jeho CSR aktivity přímý dopad na 555 200 jedinců. Společnost cíleně podporuje neziskové organizace i jednotlivce, pomáhá při mimořádných událostech a její zaměstnanci se pravidelně zapojují do řady dobrovolnických aktivit po celé ČR.
T-Mobile je členem národní sítě UN Global Compact a její služby byly již potřetí hodnoceny jako nejlepší v Best-in-test UMLAUT (dříve P3).

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz

X