T-Mobile 2018: Investice vyšší o 8 %, nejlepší síť, růst v oblasti konvergovaných služeb

  • Investice dosáhly 4,2 miliard Kč
  • Úspěšné uvedení programu Magenta 1 přineslo výrazný růst v oblasti pevných a TV služeb
  • Nejvyšší kvalitu sítě potvrdil certifikát P3 Best-In-Test Award a ocenění serveru dsl.cz

Praha, 21. února 2019 – Rok 2018 byl pro T-Mobile Czech Republic a.s. rokem velkých změn i úspěchů. Společnost nejen prokázala svou pozici mobilní jedničky a potvrdila, že disponuje jednou z nejlepších mobilních sítí na světě, ale zároveň pokračovala v úspěšné transformaci k operátorovi nabízející konvergovaná řešení. Především Magenta 1, nový produkt kombinující pokročilé FMC služby, přispěla k velmi dobrým výsledkům. Slibné výsledky podporují cíl TMCZ stát se první volbou v oblasti komplexních komunikačních služeb.

Investice, síť nejvyšší kvality, nové služby

V roce 2018 investoval T-Mobile 4,2 miliardy Kč (o 300 milionů Kč více než v roce 2017) a představil řadu nových produktů a služeb. Operátor začal s výstavbou vlastní optické sítě, zlepšil síť mobilní a ve spolupráci s ostatními operátory dokončil pilotní pokrytí pražského metra mobilním signálem mezi stanicemi Muzeum a Roztyly.

Jednou ze zásadních priorit TMCZ je nabízet síť nejvyšší kvality. V roce 2018 operátor pokračoval ve zlepšování LTE sítě, jež na konci minulého roku pokrývala 99,1 % populace České republiky. Společně s 3G, rychlá síť pokrývala 99,23 % populace. Technologie LTE Advanced byla instalována na 52 % LTE vysílačů. Díky těmto krokům byl TMCZ v roce 2018 schopen nabízet nejrychlejší českou LTE síť, což potvrdilo měření serveru DSL.cz. Operátor byl také oceněn pečetí kvality Best in Test od společnost P3 za nejlepší výsledky ve všech kategoriích měření českých mobilních sítí. Kvalitu sítě, její kapacitu, stabilitu a bezpečnost považuje T-Mobile za jednu z hlavních priorit. V roce 2018 v rámci příprav na 5G byl operátor první, který otestoval technologii Massive MIMO 5G.

V loňském roce TMCZ dále obohacoval svou produktovou nabídku, a to jak pro domácnosti, tak pro firemní zákazníky.

B2C: V únoru operátor představil službu Magenta 1 nabízející výhody včetně dat navíc pro zákazníky, kteří kombinují mobilní a/nebo fixní služby pod jednou smlouvou. TMCZ se zaměřil také na zlepšování nabídky pevných a konvergovaných služeb: uvedl službu Pevný internet do zásuvky, který doplňuje velmi úspěšný Pevný internet vzduchem. TMCZ také rozšířil svou televizní nabídku o exkluzivní BBC Earth kanál či přenosy z evropských fotbalových lig na Digi Sport 1 a 2. Aplikace Můj T-Mobile, jež každý měsíc pomáhá půl milionu zákazníků s nastavením služeb či vyúčtováním, a zpřístupňuje speciální nabídky, se dočkala nové verze s řadou vylepšení.

B2B: V první polovině roku T-Mobile uvedl Extra pro podnikatele, novou nabídku pro VSE a SME klienty. Ti teď mohou výhodně kombinovat mobilní a fixní služby pod jednou smlouvou. V druhém pololetí operátor otevřel své již desáté datové centrum a představil komplexní řešení v oblasti IoT.

Zákazníci: mobilní jednička, růst v oblasti pevných a TV služeb

Mobilní služby: T-Mobile mobilní služby k 31. prosinci 2018 používalo téměř 6,2 milionu zákazníků, z toho 65 % (téměř 4 miliony), byli zákazníci tarifní.

Fixní služby: T-Mobile změnil pro vybrané fixní služby způsob pořízení koncového zařízení. Zákazníci si už zařízení nekupují, ale pronajímají, a získávají tak mj. výhodu průběžné údržby a aktualizace. Pevné služby včetně xDSL, Pevný internet vzduchem nebo Pevný internet do zásuvky v současnosti využívá 251 000 zákazníků, včetně 75 000 těch, kteří si službu pořídili v posledních 12 měsících.

TV: T-Mobile televizní služby fungující na IPTV nebo satelitní platformě využívá téměř 86 000 zákazníků, což je o 49 000 více než v roce 2017.

 

Data vedou

Zatímco počet provolaných minut nebo SMS stagnuje, celkové množství dat přenesených v síti operátora dále výrazně stouplo. Objem dat v mobilní síti se zvýšil o 26,1 % a dosáhl téměř 55 300 TB. Ještě větší nárůst zaznamenal objem dat přenesený prostřednictvím konvergovaných řešení – téměř o 150 % (více než 172 800 TB). K intenzivnímu využívání datových služeb přispělo mj. uvedení služby Pevný internet do zásuvky nebo Magenta 1 tarifů, umožňující sdílet data ve skupině uživatelů či využívat extra příděl dat.

Zdravé finanční výsledky

Celkové tržby z mobilních a fixních služeb, včetně prodeje zařízení, překročily v roce 2018 27 miliard korun, což představuje roční nárůst o 0,7 %. Intenzivní využívání datových služeb se odráží v podílu nehlasových služeb na ARPU z mobilních služeb, jež dosáhlo téměř 51 %.

T-Mobile měl k 31. prosinci 2018 téměř 3 500 zaměstnanců. Společnost v minulém roce odvedla do českého národního rozpočtu téměř 4 miliardy korun v podobě daně z přidané hodnoty, daně z příjmů, silniční daně a daně z nemovitosti.

 

Závěrem         

„Rok 2018 prokázal, že naše strategie zaměřující se na integrované služby přináší hmatatelné výsledky. Věří nám více zákazníků, kteří využívají stále více druhů našich služeb. To se projevuje v dobrých finančních výsledcích,” komentuje José Perdomo Lorenzo, generální ředitel T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a dodává: „Pro mě osobně je práce s tak profesionálním a angažovaným týmem skvělou zkušeností a příležitostí.“

Juraj Bona, ředitel pro Segment domácností a konvergovaných řešení (a od 1. 3. 2019 ředitel Komerční divize Česká republika) k výsledkům doplňuje: „V T-Mobile si dobře uvědomujeme svou odpovědnost vůči společnosti, a chceme zásadně podporovat její digitalizaci. V příštích měsících máme v plánu urychlit rozšíření optických sítí a jsme připraveni účastnit se diskuze o všech opatřeních zaměřených na digitální budoucnost České republiky.“


 
O společnosti

 

T-Mobile je největší operátor v ČR, který poskytuje mobilní služby již 6,5 milionům zákazníků. Neustále inovuje a rozšiřuje mobilní infrastrukturu a jako digitální leader T-Mobile zásadně přispívá digitalizaci Česka budováním a rozvojem optické infrastruktury s cílem naplnit svou dlouhodobou vizi o Propojené zemi.
Na průmyslovém využití 5G sítí T-Mobile spolupracuje s předními českými a moravskými technickými univerzitami, na nichž buduje privátní kampusové sítě. Společné projekty v podobě inovačních hubů a testbedů pak cíleně podporují digitalizaci firem, startupy a rozvoj inovačního prostředí v ČR.
T-Mobile je stabilním a silným partnerem malých i velkých firem, kterým nabízí nejmodernější datacentra a pokročilá řešení pro bezpečnou a spolehlivou správu dat. Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti či cloudová a systémová řešení využívají nejen korporace a státní správa, ale také drobní živnostníci.
Jednou ze strategických priorit společnosti je ohleduplné a udržitelné podnikání. V rámci ESG agendy se T-Mobile dlouhodobě zaměřuje na opatření vedoucí ke zmírnění klimatických změn a zvyšování digitální gramotnosti české populace. Operátor cíleně podporuje neziskové organizace a znevýhodněné skupiny a pomáhá při mimořádných událostech.

Více informací o společnosti najdete na www.t-mobile.cz.

Kontakt na tiskové oddělenípress@t-press.cz